Moduł III

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia nowy rodzaj wsparcia (Moduł III) kierowany do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 09 marca 2020 roku do dnia 04 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych ( 500,00 zł miesięcznie).

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod poniższym adresem strony www:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wsparcie-osob-z-niepelnosprawnosciami-podczas-epidemii-koronawirusa-1/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=15f9f97bab8e4b9fba30f8475eeaab7a

Tut. Ośrodek jest Realizatorem Modułu III. Wnioski można składać od 10.04.2020 roku:

  • drogą elektroniczną w dedykowanym systemie (SOW) adres strony: https://sow.pfron.org.pl
  • za pośrednictwem poczty,
  • pozostawić uzupełniony w siedzibie tut. Ośrodka wrzucając do wyznaczonej urny. 

Oświadczenie do Modułu III
Wniosek Moduł III
Treść Programu