Aktywny Samorząd

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” – 2023

DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE PROGRAMU (przed złożeniem wniosku każda z osób wnioskujących powinna zapoznać się z wytycznymi programu):

  • Treść programu „Aktywny Samorząd”, dostępna pod adresem:
    https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/
  • Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny  Samorząd”- załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON z dnia 22 luty 2013 r. oraz załącznik nr 3 do uchwały nr 19/2020 Zarządu PFRON z dnia 4 marca 2020 r.,
  • Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023roku – załącznik do uchwały nr 14/2023 Zarządu PFRON z dnia 2 lutego 2023 r.

Przypominamy, że:

  • osoby składające wniosek w imieniu osoby drugiej muszą posiadać stosowne upoważnienie do złożenia wniosku lub pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie lub sądownie. Druk upoważnienia wyłącznie do złożenia wniosku  poniżej,
  • istnieje możliwość złożenia wniosku przez system SOW (www.sow.pfron.org.pl) - dzięki czemu można uzyskać dodatkowe punkty przy ocenie merytorycznej wniosku. Wnioski złożone przez system SOW będą procedowane wyłącznie w formie elektronicznej. Każdy wniosek złożony w ramach programu zostanie zarejestrowany na dedykowanej platformie (PREFEROWANE).
  • wnioski  ramach modułu I będą przyjmowane od 01-03-2023r. do 31-08-2023r. (rozpatrywane w cyklach 3 miesięcznych),
  • wnioski w ramach modułu II będą przyjmowane od 01-03-2023r. do 31-03-2023r. oraz 18-09-2023r. do 10-10-2023r.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych (pokój 101) lub do kontaktu telefonicznego (32) 77-16-324.

Upoważnienie - [upowaznienie.pdf]

 

Druki i wnioski do pobrania

 

UWAGA! do każdzego wniosku należy dołączyć klauzule RODO

pobierz plik: [ Klauzula RODO ]

ZADANIE A1

ZADANIE A2 - A3

ZADANIE A4

ZADANIE B1 - B3 - B4

ZADANIE B2

ZADANIE B5

ZADANIE C1

ZADANIE C2

ZADANIE C3

ZADANIE C4

ZADANIE C5

ZADANIE D

MODUŁ II

Lista rankingowa rozpatrzonych wniosków, w ramach poszczególnych obszarów programu „Aktywny Samorząd” w roku 2022 (na dzień 31.07.2023r.)

Lista rankingowa - [lista_rankingowa_aktywny_samorzad_31_07_2023.pdf]