ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE w ramach realizacji programu „Aktywny samorząd” w roku 2024

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” – 2024

DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE PROGRAMU (przed złożeniem wniosku każda z osób wnioskujących powinna zapoznać się z wytycznymi programu):

  1. Treść programu „Aktywny samorząd” – tekst jednolity, stanowiący załącznik do uchwały nr 19/2023 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 29.09.2023r.,
  2. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku - załącznik do uchwały nr 19/2023 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 29.09.2023r.,

Przypominamy, że:

  • osoby składające wniosek w imieniu osoby drugiej muszą posiadać stosowne upoważnienie do złożenia wniosku lub pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie lub sądownie. Druk upoważnienia wyłącznie do złożenia wniosku  poniżej,
  • każdy wniosek złożony w ramach programu zostanie zarejestrowany na dedykowanej platformie System Obsługi Wsparcia (SOW).
  • istnieje możliwość złożenia wniosku korzystając z ww. systemu SOW (www.sow.pfron.org.pl) – jest to preferowana forma składania wniosków, a dodatkowym atutem jest uzyskanie dodatkowych punktów przy ocenie merytorycznej wniosku.
  • wnioski  ramach modułu I będą przyjmowane od 01-03-2024r. do 31-08-2024r. (rozpatrywane w cyklach 3 miesięcznych),
  • wnioski w ramach modułu II będą przyjmowane od 01-03-2024r. do 31-03-2024r. oraz 20-09-2024r. do 10-10-2024r.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych (pokój 112) lub do kontaktu telefonicznego (32) 77-16-366.

pobierz plik: [ Upoważnienie ]

Druki i wnioski do pobrania

 

UWAGA! do każdzego wniosku należy dołączyć klauzule RODO oraz oświadczenie

 

pobierz plik: [Klauzula RODO]

pobierz plik: [OŚWIADCZENIE DLA KAŻDEGO WNIOSKU]

 

ZADANIE A1

ZADANIE A2 - A3

ZADANIE A4

ZADANIE B1 - B3 - B4

ZADANIE B2

ZADANIE B5

ZADANIE C1

ZADANIE C2

ZADANIE C3

ZADANIE C4

ZADANIE C5

ZADANIE D

MODUŁ II

Lista rankingowa rozpatrzonych wniosków, w ramach poszczególnych obszarów programu „Aktywny Samorząd” w roku 2023 (na dzień 31.12.2023r.)

pobierz plik: [ Lista rankingowa ]