Aktywny

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” – 2022

Wnioski złożone w okresie od 01-03-2022 roku do 31-05-2022 roku będą rozpatrywane od 01-06-2022 roku,
a wnioski złożone w okresie od 01-06-2022 roku  do 31-08-2022 roku rozpatrywane będą od 01-09-2022 roku.

Przypominamy, że każdy Wnioskodawca przed złożeniem wniosku musi zapoznać się z poniżej wskazanymi dokumentami:

  • załącznikiem nr 3 do uchwały nr 19/2020 Zarządu PFRON z dnia 4 marca 2020 r. pt. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny Samorząd” – załącznik do uchwały nr 16/2022 Zarządu PFRON z dnia 8 lutego 2022 (treść dostępna pod adresem  https://www.pfron.org.pl/aktualnosci  lub do wglądu u Realizatora), lub do wglądu u Realizatora),

Przypominamy, że:

  • osoby składające wniosek w imieniu osoby drugiej muszą posiadać stosowne upoważnienie do złożenia wniosku. Druk  poniżej,
  • nadal istnieje możliwość złożenia wniosku przez system SOW (www.sow.pfron.org.pl)- dzięki czemu można uzyskać dodatkowe punkty przy ocenie merytorycznej wniosku. Wnioski złożone przez system SOW będą procedowane wyłącznie w systemie SOW.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych ( pokój 101) lub do kontaktu telefonicznego (32) 77-16-324.


pobierz plik: [ Upoważnienie ]

Druki i wnioski do pobrania
 

Lista rankingowa rozpatrzonych wniosków, w ramach poszczególnych obszarów programu „Aktywny Samorząd” w roku 2022 (na dzień 31.12.2022r.)

pobierz plik: [ Lista rankingowa ]