Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie realizuje Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, w ramach którego działa klub romski.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Państwa:

  • Całkowita wartość zadania: 83 200,00 zł
  • Wkład własny Miasta Chorzów: 13 200,00 zł
  • Dofinansowanie MSWiA: 70 000,00 zł

Zadanie „Romowie Jutra - Klub dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół” realizowane jest w Centrum Aktywizacji Społecznej – jednostce wchodzącej w skład struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

 

Klub przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry raz w tygodniu. Zajęcia są bezpłatne

 

Dzieci i młodzież mają zapewnioną pomoc w nauce, korzystają z wielu interesujących zajęć: sportowych, muzycznych, plastycznych, komputerowych, uczestniczą w różnego typu wycieczkach, wyjściach do kina, sal zabaw, basen itp.

 

Zajęcia dają możliwość rozwoju zainteresowań, pogłębienia znajomości języka angielskiego, przyczyniają się do kształtowania prawidłowych postaw pro społecznych.

 

Dzięki uczestnictwu w zajęciach następuje poprawa zachowania, przyswojenie zasad zdrowego stylu życia wolnego od używek, promowana jest postawa Roma wykształconego, obytego nowoczesnym świecie, co ma doniosłe znaczenie w zapobieganiu demoralizacji.

 

Powyższe zadanie ma charakter cykliczny

 

Informacje na temat Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 realizowanego w Chorzowie można uzyskać w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie, ul. Powstańców 70/3 lub pod numerem telefonu 32 307 53 29

 

Ponadto w ramach Programu realizowane są następujące zadania:

  • "Romowie Jutra - remont lokali dla kobiety z romskiej mniejszości etnicznej". Całkowita wartość: 54 066,19 zł, wkład własny Miasta Chorzów: 9 066,19 zł, dofinansowanie MSWiA: 45 000,00 zł.
  • "Romowie Jutra - wycieczka krajoznawcza". Całkowita wartość: 4 330,00 zł, wkład własny Miasta Chorzów: 650,00 zł, dofinansowanie MEN: 3 680,00 zł.
  • "Romowie Jutra - trening kompetencji rodzicielskich". Całkowita wartość: 19 000,00 zł, wkład własny Miasta Chorzów: 5 000,00 zł, dofinansowanie MSWiA: 14 000,00 zł.
  • "Romowie Jutra - korepetycje maturalne dla maturzystki z romskiej mniejszości etnicznej". Całkowita wartość: 7 650,00 zł, wkład własny Miasta Chorzów: 1 650,00 zł, dofinansowanie MSWiA: 6 000,00 zł.
  • "Dni tolerancji - równi sobie (kontynuacja)". Całkowita wartość: 9 330,00 zł, wkład własny Miasta Chorzów: 1 430,00 zł, dofinansowanie MSWiA: 7 900,00 zł.