Romowie Jutra

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie realizuje I edycję Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, w ramach którego działa świetlica środowiskowa.


Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Państwa:

  • Wartość dofinansowania: 58 000,00 zł
  • Całkowita wartość zadania: 84 531,47 zł

Zadanie „Romowie Jutra – świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół (kontynuacja)” realizowane jest w Centrum Aktywizacji Społecznej – jednostce wchodzącej w skład struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Zadaniem objętych jest 40 wychowanków, z czego 35 pochodzi ze środowiska romskiego, a 5 spoza. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry 13 spotkań miesięcznie – średnio 3 razy w tygodniu. Zajęcia są bezpłatne.

Dzieci i młodzież mają zapewnioną pomoc w nauce, korzystają z wielu interesujących zajęć: sportowych, muzycznych, plastycznych, komputerowych, uczestniczą w różnego typu wycieczkach, wyjściach do kina, sal zabaw, basen itp.

Zajęcia dają możliwość rozwoju zainteresowań, pogłębienia znajomości języka angielskiego, przyczyniają się do kształtowania prawidłowych postaw pro społecznych.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach następuje poprawa zachowania, przyswojenie zasad zdrowego stylu życia wolnego od używek, promowana jest postawa Roma wykształconego, obytego nowoczesnym świecie, co ma doniosłe znaczenie w zapobieganiu demoralizacji.

 

Ponadto w ramach Programu realizowane są następujące zadania:

  • „Dni tolerancji – równi sobie” – w wysokości 8 000 zł.
  • „Romowie Jutra – nauka języka polskiego, czytania i pisania dla wybranych dorosłych z romskiej mniejszości etnicznej” – w wysokości 2 400 zł.

W ramach części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Edukacji i Nauki przyznano dotację na realizację zadań pn.:

  • „Romowie Jutra – wycieczka integracyjno-edukacyjna” – w wysokości 2 985 zł.
  • „Romowie Jutra – Półkolonie dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół” – w wysokości 7 600 zł.

Powyższe zadanie ma charakter cykliczny

Informacje na temat Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 realizowanego w Chorzowie można uzyskać w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie
ul. Powstańców 70/3 lub pod numerem telefonu 32 307 53 29