Romowie Jutra

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie realizuje Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, w ramach którego działa świetlica środowiskowa.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Państwa:

 • Wartość dofinansowania: 92 350,00 zł
 • Całkowita wartość zadania: 109 093,00 zł

 

Zadanie „Romowie Jutra – świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół (kontynuacja)” realizowane jest w Centrum Aktywizacji Społecznej – jednostce wchodzącej w skład struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

 

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Zadaniem objętych jest 40 wychowanków, z czego 35 pochodzi ze środowiska romskiego, a 5 spoza. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry 13 spotkań miesięcznie – średnio 3 razy w tygodniu. Zajęcia są bezpłatne.

 

Dzieci i młodzież mają zapewnioną pomoc w nauce, korzystają z wielu interesujących zajęć: sportowych, muzycznych, plastycznych, komputerowych, uczestniczą w różnego typu wycieczkach, wyjściach do kina, sal zabaw, basen itp.

 

Zajęcia dają możliwość rozwoju zainteresowań, pogłębienia znajomości języka angielskiego, przyczyniają się do kształtowania prawidłowych postaw pro społecznych.

 

Dzięki uczestnictwu w zajęciach następuje poprawa zachowania, przyswojenie zasad zdrowego stylu życia wolnego od używek, promowana jest postawa Roma wykształconego, obytego nowoczesnym świecie, co ma doniosłe znaczenie w zapobieganiu demoralizacji.

 

Powyższe zadanie ma charakter cykliczny

 

Informacje na temat Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 realizowanego w Chorzowie można uzyskać w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie, ul. Powstańców 70/3 lub pod numerem telefonu 32 307 53 29

 

Ponadto w ramach Programu realizowane są następujące zadania:

 • Romowie Jutra – nauka języka polskiego, czytania, pisania i liczenia dla kobiet z romskiej mniejszości etnicznej (kontynuacja) – dofinansowanie: 3 200,00 zł,
  wkład własny Gminy: 800,00 zł
 • Dni tolerancji – równi sobie – z ekologią na ty – dofinansowanie: 8 000,00 zł,
  wkład własny Gminy: 1 450,00 zł
 • Romowie Jutra – wycieczki – nauka i zabawa – dofinansowanie: 7 650,00 zł,
  wkład własny Gminy: 1 400,00 zł