Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej: to jednostka działająca w ramach struktur organizacyjnych OPS od 2006 roku. Jej zasadniczym celem jest udzielanie osobom i rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

Klub Integracji Społecznej realizuje usługi reintegracji, a więc usługi „ przywracające wartość” jego beneficjentom. Wspiera ponadto zdolności osoby do wzbudzenia jej aktywności w samodzielnym rozwiązywaniu swoich problemów. W pakiecie usług reintegracji KIS oferuje:

– reintegrację społeczną w formie zajęć warsztatowych i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego ( rodzaj i forma każdorazowo dostosowana dla konkretnych grup osób),

– reintegrację zawodową tj. działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na otwartym rynku pracy.

 

W trakcie trwania poszczególnych edycji KIS oferuje swoim uczestnikom oprócz wymienionych form wsparcia również dodatkowe „atrakcje”, co jest ściśle związane z możliwościami finansowymi OPS. Do tej pory były to bilety komunikacji miejskiej na dojazd na zajęcia, poczęstunek, ciepłe napoje, materiały terapeutyczne. Organizujemy również w miarę możliwości spotkania okolicznościowe lub wyjazdy integracyjne.

 

Efekty uczestnictwa w KIS są wielokierunkowe i dotyczą:

  • Zwiększenia umiejętności poruszania się na rynku pracy;
  • Podniesienia motywacji do aktywnego poszukiwania pracy;
  • Rozwinięcia umiejętności komunikacji interpersonalnych;
  • Określenia właściwych preferencji zawodowych;
  • Wzrostu poczucia własnej wartości i pewności siebie;
  • Rozwinięcia umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcą i prezentacji siebie, jako potencjalnego pracownika;
  • Zwiększenia odpowiedzialności za własne decyzje;
  • Wzrostu samodzielności w działaniu;
  • Zmniejszenia izolacji społecznej.

 

Jak zostać uczestnikiem KIS: zgłoś się do swojego pracownika socjalnego, który każdorazowo jest informowany o kolejnych realizowanych przez CPS edycjach KIS-u lub zgłoś się bezpośrednio do siedziby Centrum. Podstawę przyjęcia stanowi skierowanie pracownika socjalnego.