Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie realizuje Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dofinansowany w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19


Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym, po złożeniu wniosku mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku. Wnioski mieszkańców Chorzowa przyjmuje Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Powstańców 70/3.

Powyższe zadanie jest realizowane od 28.09.2022 r.

Informacje na temat Dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła realizowanego w Chorzowie można uzyskać w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie
ul. Powstańców 70/3 lub pod numerem telefonu 32 307 53 29