Standardy ochrony małoletnich w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie

ZARZĄDZENIE NR 24/2024

Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie
z dnia 9 maja 2024 r.

w sprawie: wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie w Chorzowie

Na podstawie art. 22 b pkt 2 i art. 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2024 r., poz.

560 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Standardy ochrony małoletnich w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie oraz w każdej instytucji i jednostce działającej w ramach struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie świadczącej usługi małoletnim.

§ 2

Standardy ochrony małoletnich stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuje się pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie do zapoznania się ze Standardami ochrony małoletnich i stosowania postanowień w nich zawartych.

§ 4

Zarządzenie podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia nr 24/2024 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie z dnia 9 maja 2024 r. ]