Punkt Poradnictwa Zawodowego

Centrum Pracy Socjalnej i Klub Integracji Społecznej przy ul. Kasprowicza 2 zaprasza osoby bezrobotne i niepełnosprawne, a także niepotrafiące sprawnie poruszać się po otwartym rynku pracy do Punktu Poradnictwa Zawodowego i Socjalnego.

Dla beneficjentów Punktu organizowane jest indywidualne doradztwo, a także warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i psychologiem. Jest także możliwość zapoznania się z ofertami pracy na tablicy ogłoszeń i skorzystanie z sali aktywizacji zawodowej. Punkt czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach 16.00 do 18.00.

 

Więcej informacji na stronie: http://cps-chorzow.pl/punkt-poradnictwa-zawodowego-i-socjalnego/

Zapraszamy!!!