Ogłoszenie w sprawie osób bezdomnych

Mając na uwadze aktualne warunki atmosferyczne, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie informuje, że na bieżąco monitorowana jest sytuacja osób bezdomnych na terenie naszej gminy.

Pracownicy socjalni raz w tygodniu wspólnie z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej odbywają patrole po miejscach, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Jest to wspólna inicjatywa tut. OPS i służb miejskich.

Wszystkim osobom bezdomnym chcącym skorzystać ze schronienia taka pomoc jest udzielana. Ponadto osoby potrzebujące otrzymują ciepły posiłek i odzież w miarę swoich potrzeb.
Pracownikami socjalnymi zajmującymi się udzielaniem wsparcia osobom bezdomnych są: Pani Agnieszka Rynkowska, Pani Magdalena Kruczyńska i Pani Katarzyna Stolarczyk


Pełnią dyżury w siedzibie OPS pok. 114 w godzinach pracy OPS. nr tel. 32 7716 330


Po godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej, osoby bezdomne mogą skorzystać ze wsparcia Chrześcijańskiej Fundacji „Wiara, Nadzieja, Miłość” w Chorzowie przy ul. 3-go Maja 31 lub zgłosić potrzebę w sytuacjach zagrożenia   na nr alarmowy:

112 – służby ratownicze

986 – Straż Miejska

999 – Pogotowie Ratunkowe