Ogłoszenie w sprawie osób bezdomnych

Mając na uwadze aktualne warunki atmosferyczne, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie informuje, że na bieżąco monitorowana jest sytuacja osób bezdomnych na terenie naszej gminy.

Pracownicy socjalni raz w tygodniu wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej odbywają patrol po miejscach, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Jest to wspólna inicjatywa tut. OPS i Straży Miejskiej.

Wszystkim osobom bezdomnym chcącym skorzystać ze schronienia taka pomoc jest udzielana. Ponadto osoby potrzebujące otrzymują ciepły posiłek i odzież w miarę swoich potrzeb.

Jednocześnie informujemy, że pracownikami socjalnymi zajmującymi się wsparciem bezdomnych są: Pani Agnieszka Rynkowska i Pani Magdalena Kruczyńska nr tel. 32 7716395 w godzinach swojej pracy. Natomiast po godzinie 15.00 numerem kontaktowym jest numer do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn 32 7243575.

Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze Strażą Miejską wydał ulotkę informacyjną o miejscach, w których osobom bezdomnym udzielane jest schronienie.