Kasa OPS

OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NIE BĘDZIE REALIZOWANA W KASIE OPS.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI RODZINNE, ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE, ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE, ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE W KASIE OPS PROSI SIĘ O OSOBISTE STAWIENIE W POKOJU NR 22 CELEM USTALENIA DALESZEJ FORMY PŁATNOŚCI W/W ŚWIADCZEŃ

 

W związku z ograniczeniem pracy KASY prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto bankowe, lub przekazem na konto bankowe Ośrodka

  • za usługi opiekuńcze,
  • za karty parkingowe,
  • odpłatność za rodziny zastępcze

na numer konta OPS Chorzów: 24 1050 1243 1000 0010 0009 1643

Wszelkie odpłatności za świadczenia rodzinne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych itp na numer konta OPS Chorzów: 11 1050 1214 1000 0023 4768 7903

Informacja z nr konta do pobrania na stoliku informacyjnym.