Informacja dotycząca wypłaty świadczeń

Informacja dotycząca wypłaty świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawową formą realizacji świadczeń jest przelew na rachunek bankowy lub kartę przedpłaconą (wydawaną bezpłatnie w Ośrodku Pomocy Społecznej).
Karta przedpłacona umożliwia wypłatę gotówki w bankomatach i dokonywanie płatności w sklepach.
W uzasadnionych przypadkach wypłata może nastąpić w formie gotówkowej.
Informujemy, że świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej są wyłączone spod egzekucji komorniczej.