Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

 

Ośrodek Pomoc Społecznej informuje, że nie przyjmuje wniosków w sprawie Dodatku gazowego dla gospodarstw domowych.

 

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 r . wynosił 0 %.

Komu przysługuje?

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem (jako główne źródło ogrzewania wpisane do CEEB), mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r.

Kryterium dochodowe!

  • osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.  Wniosek o refundację VAT należy złożyć w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu. W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

 

Informacja jak wypełnić wniosek

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wzór wniosku

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.: Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska (mos.gov.pl)

WYPEŁNIONE WNIOSKI W FORMIE PAPIEROWEJ MOŻNA SKŁADAĆ W URZĘDZIE MIASTA CHORZÓW, POK. NR 2