Czas pracy Ośrodka w 2023 roku

Czas pracy Ośrodka w 2023 roku

Zgodnie z Zarządzeniem 1/2023 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie z dnia 02.01.2023 r.:

  • w dniu 30 stycznia 2023 r. Ośrodek jest czynny do godz. 15.00
  • w dniu 12 maja 2023 r. Ośrodek jest czynny do godz. 15.00
  • w dniu 16 czerwca 2023 r. Ośrodek jest czynny do godz. 15.00
  • w dniu 10 listopada 2023 r. Ośrodek jest nieczynny.