Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie

ul. Karpacka 20
41-506 Chorzów
tel. 32 24 63 618
tel. / fax 32 247 04 14
mail: sdschorzow@wp.pl
strona internetowa: http://www.sdschorzow.pl/srodowiskowy-dom-samopomocy

Dyrektor ŚDS - mgr Beata Jonek

 

Placówka oferuje pomoc osobom leczącym się psychiatrycznie w ramach:

  • Pobytu dziennego – pomoc może uzyskać 40 osób, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, proponowana oferta terapeutyczna to: treningi umiejętności społecznych, zajęcia psychoedukacyjne, terapia zajęciowa, grupa wsparcia, muzykoterapia, relaksacja, choreoterapia, kinezyterapia i inne.
  • Pobytu całodobowego – pomoc może uzyskać 8 osób wymagających długoterminowej rehabilitacji, której program sprzyja uczeniu się prawidłowych zachowań społecznych, samodzielności i zaradności życiowej.
  • Klubu Uczestnika – zajęcia odbywają się w każdy wtorek i piątek w godzinach 16.00 – 20.00, mogą w nich uczestniczyć zarówno osoby korzystające z rehabilitacji w ŚDS w ramach pobytu dziennego lub całodobowego jak i osoby leczące się psychiatrycznie, lecz nie objęte programem rehabilitacji Dziennego Domu Pobytu. Celem jest zwiększanie aktywności dnia codziennego, zawieranie nowych znajomości, wymiana doświadczeń, spędzenie w miły i przyjemny sposób czasu wolnego.

 

Dzienny Dom Pobytu dla Osób z Zaburzeniami Otępiennymi w tym dotkniętych chorobą Alzheimera (w budynku Centrum Inicjatyw Społecznych). Placówka oferuje pomoc w ramach:

  • Pobytu dziennego – pomoc może uzyskać 15 osób, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, proponowana oferta terapeutyczna to: treningi pamięci, koncentracji, orientacji w rzeczywistości, terapia zajęciowa, muzykoterapia, kinezyterapia, warsztat biograficzny z elementami biblioterapii, gimnastyka i inne, jej celem jest spowolnienie procesów chorobowych lub nawet odzyskanie częściowej sprawności poznawczej.

Aby rozpocząć rehabilitację niepotrzebne jest skierowanie. Osoby zainteresowane pobytem w Środowiskowym Domu Samopomocy a będące mieszkańcami Chorzowa, Siemianowic Śląskich lub Piekar Śląskich mogą się skontaktować telefonicznie lub osobiście celem umówienia się na rozmowę z psychologiem i odebranie wymaganych dokumentów do przyjęcia (zaświadczenie lekarza rodzinnego oraz zaświadczenie lekarza psychiatry/ neurologa), z którymi po wypełnieniu przez wyżej wymienionych lekarzy należy udać się do pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w swoim mieście. Pobyt w placówce jest nieodpłatny.

Siedziba ŚDS mieści się w Chorzowie przy ulicy Karpackiej 20, a Domu Dziennego Pobytu przy ulicy 3 Maja 18.