Dom Pobytu Dziennego dla osób z zaburzeniami otępiennymi w tym dotkniętych Chorobą Alzheimera

W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie działa Dom Pobytu Dziennego dla osób z zaburzeniami otępiennymi w tym dotkniętych Chorobą Alzheimera w Chorzowie.

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Karpacka 20
41-506 Chorzów

tel. 32 24 63 618
mail: sdschorzow@wp.pl
strona internetowa: http://www.sdschorzow.pl/srodowiskowy-dom-samopomocy