swiadczenia-rodzinne

Rodzina 500 PLUS

Sprawy, gdzie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego został złożony do dnia 31-12-2021 będą obsługiwane przez tutejszy Ośrodek do czasu zakończenia realizacji przyznanych świadczeń.

 

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś:

  • matką albo ojcem dziecka,
  • dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.
Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możecie otrzymać po połowie.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej - proporcjonalnej wysokości (w danym miesiącu):

  • gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca,
  • gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was przysługuje świadczenie wychowawcze po połowie. Świadczenie otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku bankowego, który podasz we wniosku.