Zostań partnerem programu „Chorzowska Karta Dużej Rodziny”


ZAPROSZENIE

Zostań partnerem programu
„Chorzowska Karta Dużej Rodziny”

 

Do współpracy zapraszamy podmioty prowadzące działalność gospodarczą niezależnie od sektora, czy jej wielkości.

Warunkiem udziału jest zapewnienie ulg lub dodatkowych uprawnień dla rodzin objętych programem.

Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu będzie czytelnym znakiem przychylnego nastawienia Państwa firmy do Dużej Rodziny, a zaoferowane w ramach udziału zniżki czy ulgi pozwolą zwiększyć grono klientów, wzmocnią wizerunek firmy, poprawią jej rozpoznawalność wśród mieszkańców okazujących się Kartą Dużej Rodziny, gdzie siedem pierwszych cyfr stanowi identyfikator podziału terytorialnego dla Miasta Chorzów ( 2463011).

W programie uczestniczą rodziny, zamieszkałe na terenie miasta Chorzowa , które mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Ponadto, Partner będzie promowany i reklamowany przez Urząd Miasta Chorzowa na stronie internetowej dotyczącej programu lokalnego „Chorzowskiej Karty Dużej Rodziny” www.opschorzow.pl oraz na stronie internetowej www.ops.bip.chorzow.eu

Wyrazem włączenia się w przedsięwzięcie - "Chorzowska Karta Dużej Rodziny" jest przedstawienie na piśmie swoje propozycji bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Racławickiej 19, lub drogą elektroniczną na adres e-mail ops@opschorzow.pl

Druk zgłoszenia przystąpienia do programu do pobrania z w/w strony internetowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 7716301