Punkty przyjmowania wniosków na 2021/2022 rok

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY PUNKTÓW PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA 2021/2022 R.

 

Punkty wydawania i przyjmowania wniosków o:                                            

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Na nowy okres 2021/2022 dla mieszkańców Chorzowa

czynny w okresie: od 2 sierpnia 2021 r. do 1 października 2021 r.

Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie

Chorzów, ul. 3-go Maja 18 (budynek za probostwem Parafii Św. Barbary wejścia od ul. 3-go Maja i ul. Wileńskiej)

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek, wtorek - 7:30 – 14:45
 • środa - 8:00 - 16:45
 • czwartek - 9:00 - 17:00
 • piątek - 7:30 – 14:30

 

czynny w okresie: od 4 października 2021 r. do 31 października 2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

Chorzów, ul. Racławicka 19, Pok. 110

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek, wtorek, piątek - 8:00 - 16:00
 • środa, czwartek - 9:00 - 17:00

UWAGA WAŻNE!

Wnioski o:

 1. ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (na okres 2020/2021 oraz 2021/2022),
 1. pozostałe świadczenia rodzinne: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021 kończący się 31.10.2021r.
 1. ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 kończący się 30.09.2021r.

PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W OPS CHORZÓW pok. 229

 

czynny w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 października 2021 r.

(w lipcu informacja jedynie w sprawach wniosków złożonych elektronicznie)

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

Chorzów, ul. Racławicka 19, pok. 229

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek - 7:30 - 15:45
 • wtorek - czwartek - 7:30 - 14:45
 • piątek - 7:30 - 13:45

 

W punkcie informacyjnym będzie można uzyskać informacje:

 • w sprawach o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres dla wniosków już złożonych,
 • uzupełnić wezwanie do ww. wniosków,
 • zgłosić wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do ww. świadczeń,
 • uzupełnić dokumentację (np. o aktualny nr konta).

Dla usprawnienia obsługi dla wniosków już złożonych należy zabrać ze sobą potwierdzenie złożenia wniosku papierowego, a w przypadku wniosków elektronicznych nr PIU.

 

Istnieje również możliwość składania wniosków drogą elektroniczną (od 1 lipca 2021 r.)

E-wniosek o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego można złożyć jedynie za pomocą portalu:  empatia.mrpips.gov.pl

Informacje ogólne na temat wszystkich powyższych świadczeń dla rodzin oraz link do portalu Emp@tia można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina

 

UWAGA !

Od 1 lipca 2021 wnioski z programu „Dobry Start” przyjmuje i rozpatruje WYŁĄCZNIE Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Pozostałe informacje znajdą Państwo na stronie ZUS.

 

Ważne informacje dotyczące terminów składania wniosków na okres 2021/2022 oraz terminów ich rozpatrywania:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022

Są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022

Są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego później niż w  październiku, prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.