Zespół Interdyscyplinarny

Zarządzenie nr OR/238/2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19.11.2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego IV kadencji:

 1. Pani Danuta Szary - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów, przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych w Chorzowie
 2. Pani Teresa Gabor - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie,
 3. Pani Alina Sychowicz - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie,
 4. Pani Katarzyna Augustyniak - przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Rodziny w Chorzowie,
 5. Pani Joanna Łuczak - przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Rodziny w Chorzowie,
 6. Pani Ewa Sankiewicz - kurator sądowy - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chorzowie,
 7. Pani Irena Gałkowska - Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chorzowie,
 8. Pani Iwona Stebel - kurator sądowy - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chorzowie,
 9. Pani Aleksandra Latos – Pawełczyk – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chorzowie,
 10. Pani Katarzyna Wiernicka - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie,
 11. Pani Halina Hiltawska - przedstawiciel reprezentujący ochronę zdrowia w Chorzowie,
 12. Pani Irena Świerczyńska - przedstawiciel reprezentujący oświatę w Chorzowie.

 

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego została Pani Teresa Gabor (Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie) a Zastępcą Przewodniczącej Pani Alina Sychowicz (Kierownik Sekcji Specjalistycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie).

Zespół Interdyscyplinarny składa się z 12 osób, z których 3 posiadają certyfikat specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

SPRAWOZDANIE Z MPPPwR ZA ROK 2020

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO ZA ROK 2020


Rok 2021

Na mocy Zarządzenia Nr OR/163/2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22.06.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/238/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego IV kadencji w Chorzowie nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego IV kadencji. Ze składu Zespołu odwołana została Pani Katarzyna Wiernicka – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, a powołana w skład Pani Iwona Dubaj - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I STATYSTYCZNE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W CHORZOWIE W ROKU 2021


Rok 2022

Zarządzeniem Nr OR.178.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 października 2022 r. na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie w skład Zespołu Interdyscyplinarnego IV kadencji powołano Pana Michała Dryndę, a odwołano Panią Iwonę Dubaj, oraz na wniosek Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego odwołano Panią Ewę Sankiewicz – przedstawicielkę Sądu Rejonowego w Chorzowie.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I STATYSTYCZNE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W CHORZOWIE W ROKU 2022


Rok 2023

Zarządzeniem Nr OR.25.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 lutego 2023 r., na wniosek Wiceprezes Sądu Rejonowego w Chorzowie, w skład Zespołu Interdyscyplinarnego IV kadencji powołano Panią Małgorzatę Pawełczyk i Pana Tomasza Żelaznego – przedstawicieli Sądu Rejonowego  w Chorzowie, a odwołano Panią Irenę Gałkowską.


Kontakt

Przewodnicząca Zespołu: Teresa Gabor Dyrektor OPS w Chorzowie
Sekretariat – nr tel. 32 7716301

Wiceprzewodnicząca Zespołu: Alina Sychowicz Kierownik Sekcji Specjalistycznej OPS w Chorzowie, pok. 122, nr tel. 32 7716319

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie mieści się przy ul. 3 Maja 4/U3.

KORESPONDENCJĘ NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

Zespół Interdyscyplinarny, ul. Racławicka 19, 41 – 500 Chorzów

OSOBIŚCIE:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie,
ul. Racławicka 19, pok. 203
w godzinach: poniedziałek 07:30–15:30; wtorek – czwartek 07:30–14:30; piątek 07:30–13:30

tel. 32 77 16 391 – informacje ogólne, e-mail:interdyscyplinarny@opschorzow.pl