Nieodpłatna pomoc prawna

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ oraz PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

 

W roku 2022 nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, obejmujące między innymi nieodpłatną mediację, udzielane są zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.239.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 października 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2022r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego tj.:

  • w punkcie zlokalizowanym w Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2 oraz Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Racławickiej 19;
  • w punkcie zlokalizowanym w Miejskim Domu Kultury BATORY przy ul. St. Batorego 6;
  • w punkcie zlokalizowanym w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. 3 Maja 18;
  • w punkcie zlokalizowanym w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Powstańców 70/3;

zgodnie z poniższym wykazem:

pobierz plik: [ WYKAZ PLANOWANYCH DYŻURÓW ]Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów
o zmianie formy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich
w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów za pomocą środków porozumiewania się na odległość

Ogłaszam, iż z uwagi na znaczny wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-COV-2, na podstawie art.28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, od dnia 31 stycznia 2022r. do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie Miasta Chorzów odbywać się będzie osobiście w punkcie oraz za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – telefonicznie lub mailowo.

Przypominam, iż w celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, ustala termin oraz sposób udzielania porady następująco:

 

Podstawa prawna

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

LISTA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA - aktualizacja sporządzona na dzień 29.03.2022 r.