Nieodpłatna pomoc prawna

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ oraz
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów o zmianie formy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich
w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów

Ogłaszam, iż w związku z SI. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022r. poz.679 z późn.zm.) - od dnia 13 czerwca 2022r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie Miasta Chorzów odbywać się będzie osobiście w punkcie, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, z zastrzeżeniem art.8 ust.8 tejże ustawy.

Przypominam, iż w celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ustala termin porady następująco:

W roku 2022 nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, obejmujące między innymi nieodpłatną mediację, udzielane są zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.239.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 października 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2022r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego tj.:

  • w punkcie zlokalizowanym w Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2 oraz Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Racławickiej 19;
  • w punkcie zlokalizowanym w Miejskim Domu Kultury BATORY przy ul. St. Batorego 6;
  • w punkcie zlokalizowanym w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. 3 Maja 18;
  • w punkcie zlokalizowanym w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Powstańców 70/3;

zgodnie z poniższym wykazem:

WYKAZ PLANOWANYCH DYŻURÓW

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów o zmianie formy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów za pomocą środków porozumiewania się na odległość

Przypominam, iż w celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, ustala termin oraz sposób udzielania porady następująco:

KARTA INFORMACYJNA -NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

KARTA INFORMACYJNA -NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


pobierz plik: Podstawa prawna

pobierz plik: Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

pobierz plik: LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA sporządzona na dzień 01.01.2023r.

  1. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
  2. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO i OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ
  3. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku