Centrum Aktywizacji Społecznej

CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

Chorzów, ul. Powstańców 70/3
tel/fax: 32 3075329
adres e-mail: cas@opschorzow.pl
www: www.cas-chorzow.pl

Osoba prowadząca: mgr Aleksandra Weindich

Centrum Aktywizacji Społecznej jest jednostką, która od czerwca 2015 wchodzi w skład struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie. Działamy przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 18.00, w piątek od 07.00 do 14.00.

Działalność CAS jest wielotorowa. Realizujemy zadania z zakresu pomocy społecznej, szczególnie pod kątem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację projektów aktywizacyjnych takich jak: bezpłatne porady prawne, warsztaty kulinarne „Gotowanie z FEAD-em”, świetlica środowiskowa w ramach projektu „Romowie Jutra”.

Oprócz tego wspieramy również działające na terenie miasta Chorzowa organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz inicjatywy obywatelskie. Wsparcie to polega na bezpłatnym udostępnieniu pomieszczeń, udostępnieniu adresu dla potrzeb rejestracji organizacji oraz korespondencji, korzystaniu z szafek i stanowisk biurowych, pomocy informatyka i możliwość korzystania z infrastruktury informatycznej budynku, organizowaniu kontaktów między organizacjami jak i spotkań integracyjnych, a także organizacja szkoleń i usług doradczych, możliwości korzystania z pomocy prawnej w zakresie tworzenia organizacji pozarządowej i jej prowadzenia. Wspierane przez nas organizacje mają również możliwość korzystania z w pełni wyposażonej bazy noclegowej.

W 2016 roku organizacje pozarządowe u nas zarejestrowane, w ramach swojej działalności statutowej, organizowały szkolenia, warsztaty artystyczne, zabawy dla dzieci, spotkania integracyjne, walne zebrania, wybory do rady pożytku publicznego, spotkania zarządów i nie tylko.

Oprócz pomocy potrzebującym i wsparcia dla NGO, CAS realizuje także zadania związane z integracją i animacją środowiska lokalnego. Do takich działań zaliczyć należy organizację „Kulturalnika” - prelekcji na temat twórczości znanych artystów, przeplatanych filmami z ich dorobków, wywiadami i wzbogacone ciekawostkami z ich życia.