Centrum Aktywizacji Społecznej

CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

Chorzów, ul. Powstańców 70/3
tel/fax: 32 3075329
adres e-mail: cas@opschorzow.pl
www: www.cas-chorzow.pl

Osoba prowadząca: mgr Aleksandra Weindich

Działalność Centrum Aktywizacji Społecznej:

  • wspieranie organizacji pozarządowych zarejestrowanych w CAS w ich statutowej działalności;
  • miejsce spotkań Klubu Seniora "Nasz Krąg" prowadzonego przez CH.S.P."Serce";
  • organizacja zajęć dla seniorów i społeczności lokalnej;
  • pracownicy socjalni i asystent rodziny obsługujący romską mniejszość etniczną;
  • świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej;
  • zaplecze dla realizacji projektów Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • punkt rejestracji poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie Chorzowa;
  • animacja, aktywizacja i integracja środowiska lokalnego poprzez szereg działań o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym;
  • zajęcia komputerowe