DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Dział świadczy usługi w zakresie zapewnienia opieki dzieciom w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Dział Pieczy Zastępczej – sekcja VIII

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Godziny przyjęć interesantów

Adres e-mail

Kierownik działu

Mirosława Kwietniewska

(32) 7716313

316

7:30 – 14:30

kwietniewska.m@opschorzow.pl

Zastępca kierownika

Iwona Dolatkowska

(32) 7716313

316

7:30 – 14:30

dolatkowska.i@opschorzow.pl

Zespół ds. obsługi i finansowania Pieczy Zastępczej

Pracownik socjalny

Aneta Korzekwa

(32) 7716379

317

7:30 – 14:30
w czwartki stron nie przyjmuje się

korzekwa.a@opschorzow.pl

Inspektor

Patrycja Krygier  (32) 7716379 317 7:30 – 14:30
w czwartki stron nie przyjmuje się
 krygier.p@opschorzow.pl

Inspektor

Anna Cieśla

(32) 7716314

317

7:30 – 14:30
w czwartki stron nie przyjmuje się

ciesla.a@opschorzow.pl

Referent

Beata Knicz  (32) 7716314 317 7:30 – 14:30
w czwartki stron nie przyjmuje się
knicz.b@opschorzow.pl

Zespół ds. Pieczy Zastępczej
rodziny.zastepcze@opschorzow.pl

Starszy koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej

Marta Baros

(32) 7716382

318

środa
7:30 – 14:30

baros.m@opschorzow.pl

Starszy koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej

Monika Jarosz

(32) 7716382

318

wtorek
7:30 – 14:30

jarosz.m@opschorzow.pl

Starszy koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej
Sabina Żołyńska (32) 7716382 318 poniedziałek
11:30 – 15:30
wtorek
7:30 – 11:30
zolynska.s@opschorzow.pl

Specjalista pracy socjalnej

Aneta Skawicka

(32) 7716337 318  piątek
7:30 – 13:30
skawicka.a@opschorzow.pl 

Główny specjalista pracy socjalnej

Izabela Rakoczy

(32) 7716337

318

środa
10:30 – 14:30
czwartek
7:30 – 11:30

rakoczy.i@opschorzow.pl

Psycholog

Justyna Gołkowska

(32) 7716385

320

poniedziałek
10:00 – 12:00
wtorek
11:00 – 13:00
środa
13:00 – 15:00
piątek
7:30 – 10:00

golkowska.j@opschorzow.pl

Starszy specjalista pracy socjalnej

 Bernadeta Antoniok  (32) 7716337  318  poniedziałek
7:30 – 11:30
czwartek
10:30 – 14:30
antoniok.b@opschorzow.pl