Dane kontaktowe

Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – sekcja VIII

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Godziny przyjęć interesantów

Adres e-mail

Kierownik działu

Mirosława Kwietniewska

(32) 7716313

316

7:30 – 14:30

kwietniewska.m@opschorzow.pl

Starszy pracownik socjalny

Iwona Dolatkowska

(32)7716379

318

poniedziałek
i czwartek
7:30 – 12:00

wtorek i środa
11:00 – 14:30

piątek
10:30 – 13:30

dolatkowska.i@opschorzow.pl

Inspektor

Aneta Korzekwa

(32)7716314

318

7:30 – 14:30

korzekwa.a@opschorzow.pl

Inspektor

Anna Cieśla

(32)7716314

318

7:30 – 14:30

ciesla.a@opschorzow.pl

Zespół ds. pieczy zastępczej - rodziny.zastepcze@opschorzow.pl

Koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej

Marta Baros

(32)7716382

317

środa
7:30 – 14:30

piątek
11:30 – 13:30

baros.m@opschorzow.pl

Koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej

Monika Jarosz

(32)7716382

317

poniedziałek
11:00 – 15:30
piątek
7:30 – 11:30

jarosz.m@opschorzow.pl

Specjalista pracy socjalnej

Antoniok Bernadeta

(32)7716337

317

poniedziałek
7:30 – 12:00
czwartek
10:30 – 14:30

antoniok.b@opschorzow.pl

Specjalista pracy socjalnej

Izabela Rakoczy

(32)7716337

317

poniedziałek
7:30 – 12:30
czwartek
10:30 – 13:30

rakoczy.i@opschorzow.pl

Specjalista pracy socjalnej

Sabina Żołyńska

(32)7716337

317

wtorek
7:30 – 14:30
czwartek
7:30 – 10:00

zolynska.s@opschorzow.pl

Psycholog

Justyna Gołkowska

(32)7716385

320

poniedziałek
10:00 – 12:00
wtorek
11:00 – 13:00
środa
13:00 – 15:00
piątek
7:30 – 10:00

golkowska.j@opschorzow.pl