Kontakt

Zalecana forma pierwszego kontaktu: osobista wizyta, kontakt pisemny
Adres Ośrodka
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Racławicka 19
41-500 Chorzów

tel. 32 7716301 (sekretariat)
fax 32 7716305
tel. 32 7716303 (punkt informacyjny)
e-mail: ops@opschorzow.pl

 

W związku z nowelizacją przepisów dotyczących doręczeń elektronicznych, od dnia 05.10.2021r., co do zasady podania wnoszone na adres poczty elektronicznej OPS Chorzów (t.j. na adres e-mail), będą pozostawione bez rozpoznania.

Oznacza to, że wnioskowi, który zostanie wysłany na adres e-mail Ośrodka, nie zostanie nadany dalszy bieg, a Państwo nie uzyskają informacji na temat niepodjęcia czynności.

Wyjątek stanowią przepisy szczególne, które dopuszczają możliwość złożenia podania w innej formie, np. ustawa o dostępie do informacji publicznej.

 

Jednocześnie informujemy, iż podania można wnosić w sposób wskazany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w formie pisemnej na adres Ośrodka, czy przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Podstawa prawna: art. 63 §1 k.p.a., zmieniony ustawą z dnia 18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.)

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Adresy skrytek Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie na platformie ePUAP:

/OPSChorzow/skrytka

/OPSChorzow/SkrytkaESP

 

  • W celu złożenia wniosku do OPSu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl
  • oraz podpisanie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym na ePUAP. Jest to warunek koniecznym aby korespondencja została  potraktowana jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

 

Instrukcja jak uzyskać profil zaufany - https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;

Maksymalny rozmiar dokumentu doręczonego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej nie może przekroczyć 3,5 MB.

Akceptowane formaty załączników: doc, docx, rtf, xls, xlsx, odt, ods, csv, txt, gif, tif, bmp, jpg , pdf, 7zip, zip, rar, XAdES, CAdES, PAdES

 

Kasa czynna:
od poniedziałku do piątku od 930 do 1130

 

Wydawanie decyzji administracyjnych:

poniedziałek 8.00 – 15.45

wtorek - środa 8.00 – 12.00

czwartek 8.00 – 14.45

piątek 8.00 – 12.00

 

Przyjmowanie stron w Ośrodku odbywa się w godzinach:
poniedziałek od godz. 730 do godz. 1545
wtorek - czwartek - od godz. 730 do godz. 1445
piątek - od godz. 730 do godz. 1345

 

Sekretariat czynny w godzinach:
poniedziałek od godz. 800 do godz. 1545
wtorek - czwartek - od godz. 800 do godz. 1445
piątek - od godz. 800 do godz. 1345

 

Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje w godzinach:
poniedziałek od godz. 700 do godz. 1600
wtorek - czwartek - od godz. 700 do godz. 1500
piątek - od godz. 700 do godz. 1400


Pracownicy socjalni przyjmują wg indywidualnie ustalonego harmonogramu.
Zalecana forma pierwszego kontaktu: osobista wizyta, kontakt pisemny.