DYREKCJA JEDNOSTKI

Dyrektor: mgr Teresa Gabor

Zastępca: mgr Teresa Bogacz - Popęda

Zastępca: mgr Agata Zimoląg

Główna Księgowa: mgr Justyna Nowak

 

Przyjmowanie stron:

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej - mgr Teresa Gabor przyjmuje skargi i wnioski w czwartki w godzinach 13:00 - 14:00 w zakresie: Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Działu Ds. Osób Niepełnosprawnych

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej - mgr Teresa Bogacz - Popęda przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki w godzinach 13:00 - 15:00 w zakresie: Sekcji Środowiskowej nr I, nr II, Sekcji Sepecjalistycznej, Sekcji Pomocy Instytucjonalnej i Usług Opiekuńczych oraz Centrum Aktywizacji Społecznej

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej - mgr Agata Zimoląg przyjmuje skargi i wnioski w środy w godzinach 12:00 - 14:00 w zakresie: Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Śwaidczeń dla Rodzin

Po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie