Działy organizacyjne

I Sekcja Środowiskowa tel. 32 7716327, 32 7716338, 32 7716377, 32 7716331

Kierownik: mgr Maria Malinowska tel. 32 7716336

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • przyznawanie świadczeń z mocy ustawy o pomocy społecznej i programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • praca socjalna

 

II Sekcja Środowiskowa tel. 32 7716 316, 32 7716 375, 32 7716 376, 32 7716329, 32 7716372, 32 7716373

Kierownik: mgr Sylwia Tlołka tel. 32 7716323

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • przyznawanie świadczeń z mocy ustawy o pomocy społecznej i programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • praca socjalna

 

Sekcja Specjalistyczna tel. 32 7716330, 32 7716370, 32 7716371, 32 7716387, 32 7716326

Kierownik: mgr Alina Sychowicz tel. 32 7716319

Sekcja Pomocy Instytucjonalnej i Usług Opiekuńczych tel. 32 7716321, 32 7716306, 32 77163374

Kierownik: lic. Agnieszka Pacocha tel. 32 7716311

Dział Dodatków Mieszkaniowych tel. 32 7716322, 32 7716328

Kierownik: mgr Joanna Zaremba tel. 32 7716312

obszar działania: Cały Chorzów

Świadczy usługi w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

 

Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej tel. 32 7716314, 32 7716382, 32 7716379

Kierownik: Mirosława Kwietniewska tel. 32 7716313

obszar działania: Cały Chorzów

Świadczy usługi w zakresie zapewnienia opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych.

 

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych tel. 327716324

Kierownik: mgr Jerzy Głogowski tel. 327716354

obszar działania: Cały Chorzów

Świadczy usługi w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności tel. 327716332

Przewodniczący: mgr Jerzy Głogowski tel. 327716354

obszar działania: Cały Chorzów

Świadczy usługi w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i wydawania kart parkingowych.

 

Dział Świadczeń dla Rodzin

Kierownik: mgr Sebastian Gajdzik

tel. 32 7716343

obszar działania: Cały Chorzów
Obsługa:

 • świadczeń rodzinnych,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • dłużników alimentacyjnych,
 • zasiłków dla opiekuna,
 • świadczeń wychowawczych (500+),
 • świadczeń z programu „Dobry Start” (300+) – w części zadań zleconych Gminie,
 • jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329),

Dział Realizacji Świadczeń

Kierownik: mgr Grażyna Skarłosz

tel. 32 7716348

obszar działania: Cały Chorzów

Obsługa komputerowa decyzji, realizacja świadczeń rzeczowych i stypendialnych.

 

Dział Księgowości

Główna Księgowa: mgr Justyna Nowak

tel. 32 7716349, 32 7716351

 

Dział Kadr

Kierownika Działu Kadr:  mgr Katarzyna Piontek

tel. 32 7716309, 32 7716358

 

Dział Administracyjno - Techniczny

Kierownik Działu: lic. Dorota Kaczorkowska
Tel. 32 7716367, 32 7716378