Centrum Inicjatyw Społecznych

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH

Chorzów, ul. 3-go Maja 18
tel/fax: 32 7334498
adres e-mail: cis@opschorzow.pl
www: www.cis-chorzow.pl

Osoba prowadząca: mgr Marcin Weindich

Centrum Inicjatyw Społecznych działa w strukturach organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie i mieści się przy ulicy 3 Maja 18. Budynek CIS zlokalizowany jest w dzielnicy Chorzów II. Adaptacja budynku parafialnego na CIS wyszła naprzeciw mieszkańcom, którzy z jednej strony mogą poszerzyć wiedzę, nabyć nowych umiejętności, a z drugiej spędzić wolny czas rozwijając swoje zainteresowania. Centrum do doskonałe miejsce dla działania dla osób z „zacięciem” społecznikowskim, wolontariuszy, animatorów działających w relacjach sąsiedzkich, grup przy parafialnych, czyli u wszystkich tych podmiotów, u których na przeszkodzie rozwinięcia bardziej prężnej aktywności stał do tej pory brak zaplecza lokalowego.

Główne cele działalności CIS to: udostępnianie zaplecza lokalowego na rzecz podmiotów działających w sferze aktywizacji mieszkańców Chorzowa; inspirowanie i wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej; promowanie aktywnych postaw społecznych; wspieranie ludzi w procesie samoorganizowania się i tworzenia grup wsparcia. Działalność CIS podzielić można na 4 główne obszary form aktywizacji:

  1. Aktywizacja zdrowotna poprzez działalność Domu Dziennego Pobytu dla osób z chorobą Alzheimera oraz zaburzeniami otępiennymi.
  2. Aktywizacja zawodowa poprzez zajęcia Klubu Pracy i grupowego doradztwa zawodowego prowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy, projekty systemowe, których założeniami jest powrót na rynek pracy.
  3. Aktywizacja społeczna poprzez działalność Klubu Seniora, Klubu Matki spotkania hobbystyczne m.in. poprzez warsztaty rękodzieła artystycznego.
  4. Poradnictwo prawne - poradnictwo prawne dla mieszkańców Chorzowa. Specjaliści doradzają w zakresie spraw rodzinnych, majątkowych, cywilnych, prawa pracy, procedur administracyjnych.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia dyżurujących policjantów.