Kontakt

Zalecana forma pierwszego kontaktu: osobista wizyta, kontakt pisemny
Adres Ośrodka
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Racławicka 19
41-500 Chorzów
fax 32 7716305, tel./fax. 32 7716301 (sekretariat)
tel. 32 7716303 (punkt informacyjny)
e-mail: ops@opschorzow.pl

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Adresy skrytek Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie na platformie ePUAP:

/OPSChorzow/skrytka

/OPSChorzow/SkrytkaESP

 

  • W celu złożenia wniosku do OPSu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl
  • oraz podpisanie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym na ePUAP. Jest to warunek koniecznym aby korespondencja została  potraktowana jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

 

Instrukcja jak uzyskać profil zaufany - https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;

Maksymalny rozmiar dokumentu doręczonego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej nie może przekroczyć 3,5 MB.

Akceptowane formaty załączników: doc, docx, rtf, xls, xlsx, odt, ods, csv, txt, gif, tif, bmp, jpg , pdf, 7zip, zip, rar, XAdES, CAdES, PAdES

 

Dokumenty elektroniczne można dostarczać do Urzędu Miasta Chorzów na nośnikach informatycznych typu pendrive lub płyta CD/DVD. Wymienione nośniki powinny mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Kasa czynna:
od poniedziałku do piątku od 930 do 1130

 

Wydawanie decyzji administracyjnych:
poniedziałek - piątek od 800 do 1200

 

Przyjmowanie stron w Ośrodku odbywa się w godzinach:
poniedziałek od godz. 730 do godz. 1545
wtorek - czwartek - od godz. 730 do godz. 1445
piątek - od godz. 730 do godz. 1345

 

Sekretariat czynny w godzinach:
poniedziałek od godz. 800 do godz. 1545
wtorek - czwartek - od godz. 800 do godz. 1445
piątek - od godz. 800 do godz. 1345

 

Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje w godzinach:
poniedziałek od godz. 700 do godz. 1600
wtorek - czwartek - od godz. 700 do godz. 1500
piątek - od godz. 700 do godz. 1400


Pracownicy socjalni przyjmują wg indywidualnie ustalonego harmonogramu.
Zalecana forma pierwszego kontaktu: osobista wizyta, kontakt pisemny.