pomoc-spoleczna

Sekcje środowiskowe

SEKCJA I

Kierownik sekcji – Irena Rauk 032- 7716 331

Imię NazwiskoWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEKNr. Wewn.

Barbara Stroba

7:30-9.45

11:45-14:15

11:45-14.15

7:30-9:45

327

Daniel Binias

11:45-14:45

7:30-9:45

11:45-14:45

7:30-9:45

338

Bożena Śliwińska

11:45-14:45

11:45-14:45

7:30-9:45

7:30-9:45

338

Iwona Pełkowska

11:45-14:45

7:30-9:45

11:45-14:45

7:30-9:45

327

Danuta Ratajczak

7:30-9:45

11:45-14:45

7:30-9:45

10:45-13:45

377

Kinga Kałuża

11:45-14:45

7:30-9:45

7:30-9:45

10:45-13:45

338

Kornelia Stemplewska

11:45-14:45

7:30-9:45

11:45-14:45

7:30-9:45

377

Maria Kmiecik

11:45-13:45

7:30-9:45

11:45-13:45

7:30-9:45

327

Nica Borecz

7:30-9:45

11:45-14:45

7:30-9:45

10:45-13:45

338

Sylwia Bednorz

7:30-9:45

11:45-14:45

7:30-9:45

10:45-13:45

327

 

SEKCJA II

Kierownik sekcji – Alina Sychowicz 032- 7716 319

Imię Nazwisko

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Nr. Wewn.

Agata Mrozik

11:45-14:45

7:30-9:45

7:30-9:45

10:45-13:45

316

Aleksandra Gwóźdź

7:30-9:45

DDP 11:45-14:45

7:30-9:45

10:45-13:45

376

Aneta Skawicka

11:45-14:45

7:30-9:45

7:30-9:45

10:45-13:45

316

Izabela Szymanek

7:30-9:45

11:45-14:45

11:45-14:45

7:30-9:45

375

Joanna Bukowska

11:45-14:45

7:30-9:45

11:45-14:45

7:30-9:45

376

Katarzyna Kloc

7:30-9:45

11:45-14:45

11:45-14:45

7:30-9:45

375

Kornelia Łowicka

11:45-14:45

7:30-9:45

DDP 11:45-14:45

7:30-9:45

375

Małgorzata Wojdyła

7:30-9:45

11:45-14:45

11:45-14:45

7:30-9:45

376

Stanisława Brudek

11:45-14:45

7:30-9:45

7:30-9:45

10:45-13:45

316

 

SEKCJA III

Kierownik sekcji – Teresa Bogacz - Popęda 032- 7716 323

Imię Nazwisko

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Nr. Wewn.

Agata Żuk

7:30-9:45

11:45-14:45

7:30-9:45

10:45-13:45

329

Aleksandra Cempa

11:45-14:45

7:30-9:45

11:45-14:45

7:30-9:45

373

Aneta Podsiadła

11:45-14:00

7:30-9:45

7:30-9:45

10:45-13:45

372

Anna Nawrat

7:30-9:45

11:45-14:45

7:30-9:45

10:45-13:45

373

Danuta Starczynowska

7:30-9:45

11:45-14:45

11:45-14:45

7:30-9:45

329

Irena Forystek

7:30-9:45

11:45-14:45

11:45-14:45

7:30-9:45

372

Grzegorz Brudnowski

7:30-9:45

11:45-14:45

7:30-9:45

10:45-13:45

372

Maria Wojciechowska

11:45-14:00

7:30-9:45

7:30-9:45

10:45-13:45

329

Marta Ulcyfer-Kostrzewska

11:45-14:45

7:30-9:45

11:45-14:45

7:30-9:45

329

Sylwia Tlołka

11:45-14:45

11:45-14:45

7:30-9:45

7:30-9:45

373

 

SEKCJA IV

Kierownik sekcji – Maria Malinowska 032- 7716 336

Imię Nazwisko

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Nr. Wewn.

Danuta Fabian

9:00-12:00

dyżur ul. Skrajna

11:45-14:45

7:30-9:45

11:45-13:45

330

Iwona Rapacewicz

11:45-14:45

9:00-12:00
dyżur ul. Karpacka

11:45-14:45

7:30-9:45

370

Joanna Kujawska

11:45-14:45

11:45-14:45

7:30-9:45

7:30-9:45

330

Joanna Tokarz

7:30-9:45

11:45-14:45

7:30-9:45
dyżur Biuro Realizacji Projektów

11:45-13:45

371

Justyna Kostrzewa

11:45-14:45

7:30-9:45

11:45-14:45

7:30-9:45

371

Kornelia Reczek

7:30-9:45

11:45-14:45
dyżur Biuro Realizacji Projektów

11:45-14:45

7:30-9:45

370

Małgorzata Piecuch

10:45-13:45

7:30-9:45

7:30-9:45

10:45-12:45

330

Natalia Janas

7:30-9:45
dyżur Biuro Realizacji Projektów

7:30-9:45

11:45-14:45

11:45-13:45

370

 

SEKCJA V

Kierownik sekcji – Agnieszka Pacocha 032- 7716 311

Imię Nazwisko

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Nr. Wewn.

 

 

 

 

 

 

Dominika Skórska

zastępstwo pełni

Zuzanna Siennicka

11:45-14:45

7:30-9:45

11:45-14:45

7:30-9:45

374

Agnieszka Torbus

11:45-14:45

11:45-14:45

7:30-9:45

7:30-9:45

306

Magdalena Kruczyńska

7:30-9:45

7:30-9:45

SCHRONISKO

11:00-14:00

7:30-9:45

374

Danuta Lichwała

8:00-9:45

11:45-14:45

11:45-14:45

7:30-9:45

306

Agnieszka Rynkowska

7:30-9:45

SCHRONISKO

11:00-14:00

7:30-9:45

7:30-9:45

321

Małgorzata Starzyk

7:30-9:45

7:30-9:45

11:45-14:45

10:45-13:45

374

Krystyna Witek

11:45-14:45

11:45-14:45

7:30-9:45

7:30-9:45

306

Zofia Jędrychowska

7:30-9:45

7:30-9:45

11:45-14:45

10:45-13:45

306

Agnieszka Sadowska

7:30-9:45

11:45-14:45

7:30-9:45

10:45-13:45

374

Danuta Ragus 7:30-14:30 7:30-14:30 7:30-14:30 7:30-13:30 321
Krzysztof Cudzich 7:30-14:45 7:30-14:45 7:30-14:45 7:30-13:45 321