Dom Pobytu Dziennego dla osób z zaburzeniami otępiennymi w tym dotkniętych Chorobą Alzheimera

W ramach
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie
działa

Dom Pobytu Dziennego dla osób z zaburzeniami otępiennymi w tym dotkniętych Chorobą Alzheimera w Chorzowie 

W KTÓRYM SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA 

Centrum Inicjatyw Społecznych

ul. 3-go Maja 18

41-500 Chorzów

 

tel. / fax 32 733 44 98

mail: sdschorzow@wp.pl

strona internetowa: http://www.sdschorzow.pl/srodowiskowy-dom-samopomocy