pomoc-spoleczna

Formularz kontaktowy

Wyślij

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chorzowie.

ul. Kruszcowa 22
41-500 Chorzów

32 771 63 01 (sekretariat)

32 771 63 99 (centrala)

ops@opschorzow.pl

książka telefoniczna dyżury pracowników socjalnych

Informacje ogólne

I Sekcja Środowiskowa tel. 32 7716327, 32 7716338, 32 7716377
Kierownik: Irena Rauk tel. 32 7716331

II Sekcja Środowiskowa tel. 32 7716 316, 32 7716 375, 32 7716 376,
Kierownik: mgr Alina Sychowicz tel. 32 7716319

III Sekcja Środowiskowa tel. 32 7716329, 32 7716372, 32 7716373,
Kierownik: mgr Teresa Bogacz-Popęda tel. 32 7716323

IV Sekcja Środowiskowa tel. 32 7716330, 32 7716370, 32 7716371,
Kierownik: mgr Maria Malinowska tel. 32 7716346

 

Wykaz ulic z podziałem na pracowników sekcji środowiskowych

 

Sekcja Usług tel. 32 7716321, 32 7716306, 32 77163374,
Kierownik: lic. Agnieszka Pacocha tel. 32 7716311

 

Agnieszka Rozik -starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716306, pokój nr 21

udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych  osobom mieszkającym w Chorzowie Batorym                       

Krystyna Witek-starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716306, pokój nr 21

udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom mieszkającym w Chorzowie Batorym

Zofia Jędrychowska-starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716306, pokój nr 21

udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych  osobom mieszkającym w Chorzowie II

Agnieszka Torbus -starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716306, pokój nr 21

udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom mieszkającym w Chorzowie Centrum

Danuta Lichwała-starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716306, pokój nr 21

udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych  osobom mieszkającym w Chorzowie Starym

Agnieszka Sadowska - starszy pracownik socjalny, tel.  32 7716374 pokój nr 21

przyznawanie świadczeń pomocy społecznej osobom umieszczonym w DPS

Dominika Skórska - pracownik socjalny, tel. 32 7716374, pokój nr 21

przyznawanie świadczeń pomocy społecznej osobom umieszczonym w DPS

Katarzyna Stolarczyk -  pracownik socjalny, tel. 32 7716374, pokój nr 21

udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych  osobom mieszkającym w Chorzowie Batorym    

Magdalena Kruczyńska-  pracownik socjalny, tel. 32 7716374, pokój nr 21

udzielanie pomocy osobom bezdomnym

Agnieszka Rynkowska – starszy pracownik socjalny tel. 32 7716321, pokój nr 21

udzielanie pomocy osobom bezdomnym

Małgorzata Starzyk - starszy pracownik socjalny, tel.  32 7716374 pokój nr 21

udzielanie pomocy w formie skierowań do DPS

Krzysztof Cudzich- koordynator d/s usług, tel. 32 7716321, pokój nr 21

Danuta Ragus –starszy inspektor tel. 32 7716321, pokój nr 21