kontakt

Załatwianie spraw

Zalecana forma pierwszego kontaktu: osobista wizyta, kontakt pisemny

Adres Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kruszcowa 22
41-500 Chorzów
fax 32 7716305, tel./fax. 32 7716301 (sekretariat)
tel. 32 7716399(centrala)
e-mail: ops@opschorzow.pl


SKRZYNKA PODAWCZA

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
ePUAP współpracuje z większością dostępnych przeglądarek internetowych, natomiast oficjalnie wspieranymi przeglądarkami są: Microsoft Internet Explorer w wersji: 7,8 oraz Mozilla Firefox w wersji: 3.6, 4.0

 

Kasa czynna:

od poniedziałku do piątku od 1000 do 1200

 

Wydawanie decyzji administracyjnych:

poniedziałek od 800 do 1545

wtoek, środa, czwartek od 0800 do 1400

piątek od 800 do 1300

 

Przyjmowanie stron w Ośrodku odbywa się w godzinach:
poniedziałek od godz. 730 do godz. 1545
wtorek - czwartek - od godz. 730 do godz. 1445
piątek - od godz. 730 do godz. 1345

 

Sekretariat czynny w godzinach:
poniedziałek od godz. 800 do godz. 1545
wtorek - czwartek - od godz. 800 do godz. 1445
piątek - od godz. 800 do godz. 1345

 

Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje w godzinach:
poniedziałek od godz. 700 do godz. 1600
wtorek - czwartek - od godz. 700 do godz. 1500
piątek - od godz. 700 do godz. 1400

 


Pracownicy socjalni przyjmują wg indywidualnie ustalonego harmonogramu.
Zalecana forma pierwszego kontaktu: osobista wizyta, kontakt pisemny

Dyżury pracowników socjalnych Sekcji nr II Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Skrajnej 2a (D.Dz.P.)

Czwartki : godz. od 1145 - 1445
Pracownik socjalny - Kornelia Łowicka

Środy : godz. od 1145 - 1445
Pracownik socjalny - Aleksandra Gwóźdź

 

Dyżury pracowników socjalnych Sekcji Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 190 (Noclegowni)
Środy : godz. od 1000 - 1100
Pracownik socjalny – Ewa Pawelec

Czwartki : godz. od 1000 - 1100 
Pracownik socjalny – Agnieszka Torbus
 

Dyżury pracowników socjalnych Sekcji Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Karpackiej 20 (ŚDS)

Środy : godz. od 0900 - 1000
Pracownik socjalny – Stolarczyk Katarzyna

 

Dyżury pracowników socjalnych Sekcji Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Beskidzka 6 (DDP)

Wtorki : godz. od 0900 - 1000 
Pracownik socjalny - Stolarczyk Katarzyna

 

Dyżury pracowników socjalnych Sekcji Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 104 (DDP)

Wtorki : godz. od 0900 - 1000 
Pracownik socjalny – Kruczynska Magdalena

 

Dyżury pracowników socjalnych Sekcji Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Skrajna 2a (DDPS)

Piątki : godz. od 0900 - 1000 
Pracownik socjalny - Kruczyńska Magdalena