kontakt

Załatwianie spraw

Zalecana forma pierwszego kontaktu: osobista wizyta, kontakt pisemny

Adres Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kruszcowa 22
41-500 Chorzów
fax 32 7716305, tel./fax. 32 7716301 (sekretariat)
tel. 32 7716399(centrala)
e-mail: ops@opschorzow.pl


SKRZYNKA PODAWCZA

Adresy skrytek na platformie ePUAP:

/OPSChorzow/skrytka

/OPSChorzow/SkrytkaESP

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
ePUAP współpracuje z większością dostępnych przeglądarek internetowych.

 

Kasa czynna:

od poniedziałku do piątku od 1000 do 1200

 

Wydawanie decyzji administracyjnych:

poniedziałek od 800 do 1545

wtoek, środa, czwartek od 0800 do 1400

piątek od 800 do 1300

 

Przyjmowanie stron w Ośrodku odbywa się w godzinach:
poniedziałek od godz. 730 do godz. 1545
wtorek - czwartek - od godz. 730 do godz. 1445
piątek - od godz. 730 do godz. 1345

 

Sekretariat czynny w godzinach:
poniedziałek od godz. 800 do godz. 1545
wtorek - czwartek - od godz. 800 do godz. 1445
piątek - od godz. 800 do godz. 1345

 

Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje w godzinach:
poniedziałek od godz. 700 do godz. 1600
wtorek - czwartek - od godz. 700 do godz. 1500
piątek - od godz. 700 do godz. 1400

 


Pracownicy socjalni przyjmują wg indywidualnie ustalonego harmonogramu.
Zalecana forma pierwszego kontaktu: osobista wizyta, kontakt pisemny
 

Dyżury pracowników socjalnych Działu Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 190 (Noclegowni)
Czwartki: godz. od 1000 - 1200
Pracownik socjalny – Magdalena Kruczyńska

Środy: godz. od 1000 - 1200 
Pracownik socjalny – Agnieszka Rynkowska