Dyrekcja jednostki

DYREKCJA JEDNOSTKI

Dyrektor: mgr Bożena Antończyk

Zastępca: mgr Stanisław Kowolik

Zastępca: mgr inż. Lidia Stuchlik 

Główna Księgowa: dyp. ekonomista Barbara Klimosz

 

Przyjmowanie stron:

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  - mgr BOŻENA ANTOŃCZYK PRZYJMUJE SKARGI I WNIOSKI W CZWARTKI W GODZINACH 14:00 - 15:00

ZASTĘPCA DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  - mgr STANISŁAW KOWOLIK PRZYJMUJE SKARGI I WNIOSKI W PONIEDZIAŁKI W GODZINACH 14:00 - 16:00

ZASTĘPCA DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  - mgr inż. LIDIA STUCHLIK PRZYJMUJE SKARGI I WNIOSKI W ŚRODY W GODZINACH 13:00 - 15:00

PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU W SEKRETARIACIE