Działy organizacyjne

Dział Dodatków Mieszkaniowych tel. 32 7716322, 32 7716328

Kierownik: mgr Agata Zimoląg tel. 32 7716312

obszar działania: Cały Chorzów

Świadczy usługi w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

 

 
Dział ds. Opieki nad Dzieckiem tel. 32 7716314, 32 7716337, 32 7716379

Kierownik: mgr Wiesława Nowicka tel. 32 7716313

obszar działania: Cały Chorzów

Świadczy usługi w zakresie zapewnienia opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych.

 

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych tel. 327716324

Kierownik: mgr Jerzy Głogowski tel. 327716354

obszar działania: Cały Chorzów

Świadczy usługi w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności tel. 327716332

Przewodniczący: mgr Jerzy Głogowski tel. 327716354

obszar działania: Cały Chorzów

Świadczy usługi w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i wydawania kart parkingowych.

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Kierownik: mgr Sebastian Gajdzik

tel. 32 7716343

obszar działania: Cały Chorzów

Świadczy usługi w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zaliczek alimentacyjnych.

 

Dział Realizacji Świadczeń

Kierownik: mgr Grażyna Skarłosz

tel. 32 7716348

obszar działania: Cały Chorzów

Obsługa komputerowa decyzji, realizacja świadczeń rzeczowych i stypendialnych.

 

Dział Księgowości

Główna Księgowa : dyp. ekonomista Barbara Klimosz

tel. 32 7716365, 32 7716349, 32 7716351

 

Dział Kadr i Administracji

p.o. Kierownika Działu Kadr:  mgr Katarzyna Piontek

tel. 32 7716309, 32 7716358