INFORMACJE

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI ORAZ ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ I CZYSTOŚCI

Informujemy, że od poniedziałku 28.02.2022 Centrum Aktywizacji Społecznej przyjmuje zgłoszenia mieszkańców Chorzowa, którzy chcieliby wspomóc uchodźców z Ukrainy poprzez ofiarowanie jakiejkolwiek pomocy (żywność długoterminowa, środki higieny osobistej, środki czystości). W zależności od rozwoju sytuacji być może potrzebni będą wolontariusze, osoby dysponujące samochodem do działań logistycznych, osoby oferujące lokum. Zakres pomocy będzie sukcesywnie modyfikowany i dostosowany do aktualnych potrzeb.

Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne pod numerem:

32 307 53 29

od poniedziałku do czwartku 7:00-18:00 i w piątki 7:00-14:00.

Żywność długoterminową, środki higieny osobistej, środki czystości przyjmujemy:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00-17:00
  • w piątki w godzinach 11:00-14:00

w siedzibie CAS przy ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Świadczenie wychowawcze (500+) od 01.06.2022r. realizuje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszelkie wnioski i zapytania w tej sprawie należy kierować do obecnego realizatora świadczenia.

Informujemy, że bezpośredni kontakt z opiekunem pełniącym dyżur w  Domu PCK przy placu Piastowskim 19 przeznaczonym dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy odbywa się pod numerem telefonu: 530 472 415

 

 

Informacja dotycząca Jednorazowego Świadczenia 300 zł dostępna jest w zakładce Pomoc Społeczna >Jednorazowe Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Informacja dotycząca Dodatku Osłonowego dostępna jest w zakładce Aktualności > Dodatek Osłonowy

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chorzowie informuje:

Wnioski o wydawanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia są przyjmowane bezpośrednio w siedzibie zespołu pok.103 w dniach i godzinach:

wtorki – godz.8.00-14.00

czwartki – godz.8.00-14.00

Natomiast:

w poniedziałki i środy w godz. 8.00 do 14.00 – przyjmowane są wnioski o wydanie kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej

W PIĄTEKI STRON NIE PRZYJMUJEMY

 

Udział wnioskodawcy na posiedzeniu składów orzekających jest nieobowiązkowy ( do odwołania)

Do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego zachowuje ważność przepis art. 15h ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Więcej informacji w zakładce Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności w Chorzowie.

W związku z nowelizacją przepisów dotyczących doręczeń elektronicznych, od dnia 5.10.2021r., co do zasady podania wnoszone na adres poczty elektronicznej OPS Chorzów (t.j. na adres e-mail), będą pozostawione bez rozpoznania.

Oznacza to, że wnioskowi, który zostanie wysłany na adres e-mail Ośrodka, nie zostanie nadany dalszy bieg, a Państwo nie uzyskają informacji na temat niepodjęcia czynności.

Wyjątek stanowią przepisy szczególne, które dopuszczają możliwość złożenia podania w innej formie, np. ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Jednocześnie informujemy, iż podania można wnosić w sposób wskazany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w formie pisemnej na adres Ośrodka, czy przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Podstawa prawna: art. 63 §1 k.p.a., zmieniony ustawą z dnia 18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.)