Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych INFORMUJE

  • Zapraszamy do składania wniosków ”o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki”
  • Wnioski można składać do dnia 30 listopada 2020 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19, pok. 101, ( tel.: 32 771 63 24 )
  • Szczegóły dostępne w zakładce: ZAŁATWIANIE SPRAW
    • PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE,
    • REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
    • DOFINANSOWANIE DO SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI

Wniosek dostępny w linku poniżej.

http://www.opschorzow.pl/pomoc-osobom-niepelnosprawnym/imagesdb_wniosek-rs-skrt-podst--prawne-pusty-201001-0.pdf