Kasa OPS

OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NIE BĘDZIE REALIZOWANA W KASIE OPS.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI ORDZINNE, ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE, ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE, ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE W KASIE OPS PROSI SIĘ O OSOBISTE STAWIENIE W POKOJU NR 22 CELEM USTALENIA DALESZEJ FORMY PŁATNOŚCI W/W ŚWIADCZEŃ