Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Ośrodek  Pomocy Społecznej w Chorzowie ogłasza zbiórkę środków higienicznych na rzecz osób starszych, osób objętych kwarantanną i osób chorych przebywających w szpitalu.
Stan epidemii wprowadził szereg ograniczeń w życiu codziennym niektórych mieszkańców naszego miasta. Seniorzy nie opuszczają swoich mieszkań. Rzadko robią zakupy. Wielu z nich, z uwagi na zwiększone wydatki związane z zapewnieniem sobie podstawowej opieki,  rezygnuje z zakupu podstawowych środków higienicznych. Osoby, przebywające w szpitalach, nie mają kontaktu z nikim innym, niż personel medyczny. Rodziny mające bliskich w szpitalu mogą przygotowywać paczki z niezbędnymi artykułami, osoby samotne nie otrzymują żadnej pomocy w okresie pobytu w szpitalu. Chcemy wspomóc te osoby, które w związku z COVID-19, nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb.
Dlatego zwracamy się z apelem do mieszkańców naszego miasta o przekazywanie środków ochrony osobistej (mydło, mydło w płynie, chusteczki nawilżane, chusteczki higieniczne, pasta do zębów, przybory do golenia, szampony). Zbiórka będzie prowadzona w dniach 30.11. do 04.12.2020 r. w siedzibie OPS przy ul. Racławickiej 20. Artykuły można przekazywać w godzinach pracy Ośrodka lub w godzinach późniejszych  (odbiór przez dyżurujące osoby ochrony).