Program Aktywizacja i Integracja edycja II 2019

Zapraszamy osoby bezrobotne korzystające jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej i zakwalifikowane do III profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Program obejmuje dwa bloki działań:

  • blok aktywizacja, w ramach którego bezrobotni są kierowani do prac społecznie użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo;
  • blok integracja, w ramach którego uczestnicy programu objęci są działaniami w zakresie integracji społecznej realizowanej poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia w wymiarze, co najmniej 10 godzin tygodniowo.

Czas realizacji programu:

II edycja: 03.06.2019 – 31.07.2019 roku;

III edycja: 02.09.2019 – 31.10.2019 roku.

Zapytaj swojego pracownika socjalnego lub zgłoś się bezpośrednio do Centrum Pracy Socjalnej.

Zapraszamy!