Program „Asystent rodziny w 2023 r.”

 

Miasto Chorzów otrzymało w 2023 r. dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za listopad i grudzień 2023 r. oraz jednorazowych dodatków do wynagrodzenia w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”

Celem programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923).

Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na 2023 r. na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Całkowita wartość zadania wynosi 108.895,58 zł, z czego 84.554,75 zł stanowi otrzymane dofinansowanie.