Program „Korpus wsparcia Seniorów” - edycja 2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza mieszkańców Chorzowa do udziału
w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024,
który finansowany jest z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego
z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji
i realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej polegającej na świadczeniu „opieki na odległość” zwiększającej poczucie bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania osób starszych.

 

Na realizację Modułu II Programu w roku 2024 Gmina Chorzów otrzymała:

– wartość dofinansowania: 25 196,00 zł
– całkowita wartość: 31 495,00 zł

Program został przyjęty UCHWAŁĄ NR LXXIII/1150/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Chorzowskiego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 i skierowany jest do seniorów w wieku 60 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem realizację Modułu II, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Przewiduje się, że z MODUŁU II skorzysta około 30 Seniorów naszego Miasta.

Seniorzy chcący skorzystać ze wsparcia w ramach MODUŁU II zapraszamy:

  • osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Racławickiej 19, pokój nr 326 lub 325,
  • do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 32 771 63 87 lub 32 771 63 26.

Szczegółowe informacje dot. Modułu II można znaleźć w zakładce „MODUŁ II”

Rekrutacja do Programu rozpocznie się 17 czerwca 2024 r.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2024 r.