programy-projekty

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej: to jednostka działająca w ramach struktur organizacyjnych OPS od 2006 roku. Jej zasadniczym celem jest udzielanie osobom i rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

Klub Integracji Społecznej realizuje usługi reintegracji, a więc usługi „ przywracające wartość” jego beneficjentom. Wspiera ponadto zdolności osoby do wzbudzenia jej aktywności w samodzielnym rozwiązywaniu swoich problemów. W pakiecie usług reintegracji KIS oferuje:

– reintegrację społeczną w formie zajęć warsztatowych i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego ( rodzaj i forma każdorazowo dostosowana dla konkretnych grup osób),

– reintegrację zawodową tj. działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na otwartym rynku pracy.

 

W trakcie trwania poszczególnych edycji KIS oferuje swoim uczestnikom oprócz wymienionych form wsparcia również dodatkowe „atrakcje”, co jest ściśle związane z możliwościami finansowymi OPS. Do tej pory były to bilety komunikacji miejskiej na dojazd na zajęcia, poczęstunek, ciepłe napoje, materiały terapeutyczne. Organizujemy również w miarę możliwości spotkania okolicznościowe lub wyjazdy integracyjne.

 

Efekty uczestnictwa w KIS są wielokierunkowe i dotyczą:

 • Zwiększenia umiejętności poruszania się na rynku pracy;
 • Podniesienia motywacji do aktywnego poszukiwania pracy;
 • Rozwinięcia umiejętności komunikacji interpersonalnych;
 • Określenia właściwych preferencji zawodowych;
 • Wzrostu poczucia własnej wartości i pewności siebie;
 • Rozwinięcia umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcą i prezentacji siebie, jako potencjalnego pracownika;
 • Zwiększenia odpowiedzialności za własne decyzje;
 • Wzrostu samodzielności w działaniu;
 • Zmniejszenia izolacji społecznej.

 

Jak zostać uczestnikiem KIS: zgłoś się do swojego pracownika socjalnego, który każdorazowo jest informowany o kolejnych realizowanych przez CPS edycjach KIS-u lub zgłoś się bezpośrednio do siedziby Centrum. Podstawę przyjęcia stanowi skierowanie pracownika socjalnego.

 

OGŁASZAMY NABÓR do IV edycji Klubu Integracji Społecznej adresowanej dla grupy 15 osób z wykształceniem min. średnim (bez matury) chcących w przyszłości wykonywać zawód opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej bądź opiekuna medycznego w ramach ewentualnie utworzonej w przyszłości spółdzielni socjalnej.

Termin realizacji zadania:  od 10.10.2016r. do 09.12.2016r.

 

W ramach działań Klubu Integracji Społecznej proponujemy dla w/w grupy osób 100 godzin zajęć warsztatowych w okresie 9 tygodni (2 x w tygodniu po 5 godzin ), w tym:

 1. Grupowe doradztwo zawodowe 10 godz.
 2. Warsztaty psychospołeczne 20 godz.
 3. Profilaktyka uzależnień 10 godz.
 4. Warsztat z ekonomii społecznej 20 godz.
 5. Profilaktyka zdrowotna osób starszych i niepełnosprawnych 10 godz.
 6. Organizacja opieki środowiskowej 10 godz.
 7. Aktywizacja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych 10 godz.

+ Zajęcia praktyczne w domu pomocy społecznej 10 godz. (w umówionym terminie)

Osoby chętne do udziału w KIS-ie zapraszamy osobiście do Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2, do 7 października br.

Osoba odpowiedzialna: p. Iwona Krawczyk tel.32 241-26-46.