Zaproszenie do udziału w zajęciach KIS - muzyczny

Zapraszamy wszystkie osoby chętne do udział w IV edycji Klubu Integracji Społecznej pn. “KIS - muzyczny”

Okres realizacji: 01.10.2018 – 30.11.2018 roku

Charakterystyka programu: W ramach działań Klubu Integracji Społecznej proponujemy zajęcia warsztatowe w liczbie 85 godzin, w okresie 9 tygodni (2 x w tygodniu po 5 godzin w wyznaczonych terminach), w tym:

  1. Grupowe doradztwo zawodowe 10h,
  2. Edukacja finansowa 5h,
  3. Trening umiejętności społecznych 10h,
  4. Profilaktyka uzależnień 10h,
  5. Historia muzyki i literatura muzyczna 5h,
  6. Wybrane style muzyczne 5h,
  7. Elementy wokalistyki, praca z piosenką, nauka utworu muzycznego - zajęcia praktyczne 40h.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Zapytaj swojego pracownika socjalnego lub bezpośrednio w Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2, tel. 32 241 26 46.

Więcej informacji o realizowanych edycjach Klubu Integracji Społecznej i innych programach na stronie: http://cps-chorzow.pl/2018/08/27/zapraszamy-do-udzialu-w-iv-edycji-klubu-integracji-spolecznej-pn-kis-muzyczny/