Program Romowie Jutra

Program "Romowie Jutra" realizowany w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020. Realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie. Program na 2017r obejmuje miesiące od 04/2017 do 12/2017

Koordynator Aleksandra Weindich

W ramach programu działają następujące zadania:

1. "Romowie Jutra - świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół"

Świetlica mieści się w Centrum Aktywizacji Społecznej ul. Powstańców 70/3, działa 3 razy w tygodniu w poniedziałek i czwartek od godz. 15:00 do 19:00 i w sobotę od godz. 10:00 do 14:00

2. "Zatrudnienie instruktora tańca"

3. "Romowie Jutra - pokrycie kosztów ubezpieczenia dzieci romskich - kontynuacja"

4. "Wspieranie rozwoju edukacyjnego Romów - pomoc w opłatach czesnego oraz zakup książek dla studentki pochodzenia romskiego"

5. "Poprawa warunków mieszkaniowych rodzin romskich"

6. "Świat wokół nas" - wycieczki edukacyjno -integracyjne.