Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2017

Rozpoczęła się następna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.


PODPROGRAM 2017

Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrębujących.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ?

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1 268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 028 zł w przypadku osoby w rodzinie,

Czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej

JAK OTRZYMAĆ POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ?

Aby otrzymać pomoc żywnościową,. Należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności i otrzymania skierowania.

UWAGA!

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2017, tj. od sierpnia 2017r. do czerwca 2018 r. Osoby bezdomne mogą zostać zakwalifikowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

GDZIE OTRZYMAĆ POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, ulica Kruszcowa 22.
Żywność jest wydawana codziennie od godziny 8 do 10.

Każda rodzina powinna raz w miesiącu zgłosić się po odbiór paczki żywnościowej. W jej skład wchodzą produkty, które aktualnie znajdują sie w magazynie.

JAKIE PRODUKTY SPOŻYWCZE MOŻNA OTRZYMAĆ?

W punktach wydawania żywności można otrzymać artykuły spożywcze zakupione ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W skład paczki żywnościowej będą wchodzić artykuły takie jak: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser pod podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód wielokwiatowy, olej rzepakowy, gulasz wieprzowy.

 

PRZYDZIAŁ 21 PRODUKTÓW DLA 1 BENEFICJENTA W PODPROGRAMIE 2017

Logistyka PRODUKTÓW W POPŻ PODPROGRAM 2017

 

NAZWA ARTYKUŁU

LICZBA SZTUK PRODUKTÓW W ZESTAWIE ROCZNYM DLA 1 OSOBY

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

CUKIER BIAŁY

4 SZT

PO 1 KG

BURACZKI WIÓRKI

3 SZT

PO 0,35 KG

FASOLA BIAŁA

10 SZT

PO 0,4 KG

HERBATNIKI MAŚLANE

3 SZT

PO 0,2 KG

GROSZEK Z MARCHEWKĄ

10 SZT

PO 0,4 KG

GULASZ WIEPRZOWY Z WARZYWAMI

2 SZT

PO 0,85 KG

KASZA GRYCZANA

4 SZT

PO 0,5 KG

KONCENTRAT POMIDOROWY

11 SZT

PO 0,16 L

MAKARON JAJECZNY

9 SZT

PO 0,5 KG

MAKARON KUKURYDZIANY BEZGLUTENOWY

1 SZT

PO 0,5 KG

MLEKO UHT

7 SZT

PO 1 L

OLEJ RZEPAKOWY

4 SZT

PO 1 L

PASZTET WIEPRZOWY

4 SZT

PO 0,16 KG

POWIDŁA ŚLIWKOWE

5 SZT

PO 0,3 KG

FILET Z MAKRELI W OLEJU

10 SZT

PO 0,17 KG

RYŻ BIAŁY

4 SZT

PO 1 KG

SER PODPUSZCZKOWY DOJRZEWAJĄCY

6 SZT

PO 0,4 KG

SZYNKA DROBIOWA

10 SZT

PO 0,3 KG

SZYNKA WIEPRZOWA MIELONA

7 SZT

PO 0,3 KG

KABANOSY WIEPRZOWE

3 SZT

PO 0,12 KG

MIÓD WIELOKWIATOWY

1 SZT

PO 0,4 L

 

Łącznie jeden beneficjent otrzymał 51,21 kg żywności.

 

Osoby, które korzystają z tego programu są zobowiązane do uczestnictwa w działaniach towarzyszących organizowanych przez OPS i Śląski Bank Żywności.

 

Art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 1058) w przypadku weryfikacji kryteriów dochodowych uwzględnia się nowe wysokości kryteriów, określone aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów.

 

Skargi rozpatrywane są przez Zastępcę Dyrektora do spraw społecznych w każdy poniedziałek od 14.00 do 16.00. Skargi można również składać drogą elektroniczną.

 

Podprogram 2017 zakończył się w czerwcu 2018r. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017 wydano 128,025 ton żywności dla 2500 osób.
Liczba przekazanych paczek to 13451 sztuk.

Zakończyły się również warsztaty kulinarne, realizowane w ramach działań towarzyszących Programu POPŻ Podprogram 2017, które cieszyły się duża popularnością wśród beneficjentów POPŻ. Zapraszamy na Podprogram 2018, który prawdopodobnie rozpocznie się w październiku tego roku.