pomoc-spoleczna

Sekcja usług

Do zadań Sekcji Usług należy w szczególności:

  • praca socjalna z osobami bezdomnymi;
  • zapewnienie schronienia osobom bezdomnym i czasowo pozbawionym schronienia
  • kierowanie do dziennych domów pomocy oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem tych placówek;
  • kierowanie do środowiskowego domu samopomocy;
  • kwalifikowanie i kierowanie do domów pomocy społecznej;
  • przyznawanie usług opiekuńczych i świadczeń przewidzianych ustawą;
  • koordynowanie zadań dotyczących transportu osób niepełnosprawnych;

 

Sekcja Usług tel. 32 7716321, 32 7716306, 32 77163374,
Kierownik: lic. Agnieszka Pacocha tel. 32 7716311

 

 

Agnieszka Rozik -starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716306, pokój nr 21

udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych  osobom mieszkającym w Chorzowie Batorym                       

Krystyna Witek-starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716306, pokój nr 21

udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom mieszkającym w Chorzowie Batorym

Zofia Jędrychowska-starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716306, pokój nr 21

udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych  osobom mieszkającym w Chorzowie II

Agnieszka Torbus -starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716306, pokój nr 21

udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom mieszkającym w Chorzowie Centrum

Danuta Lichwała-starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716306, pokój nr 21

udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych  osobom mieszkającym w Chorzowie Starym

Agnieszka Sadowska - starszy pracownik socjalny, tel.  32 7716374 pokój nr 21

przyznawanie świadczeń pomocy społecznej osobom umieszczonym w DPS

Dominika Skórska - pracownik socjalny, tel. 32 7716374, pokój nr 21

przyznawanie świadczeń pomocy społecznej osobom umieszczonym w DPS

Katarzyna Stolarczyk -  pracownik socjalny, tel. 32 7716374, pokój nr 21

udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych  osobom mieszkającym w Chorzowie Batorym    

Magdalena Kruczyńska-  pracownik socjalny, tel. 32 7716374, pokój nr 21

udzielanie pomocy osobom bezdomnym

Agnieszka Rynkowska – starszy pracownik socjalny tel. 32 7716321, pokój nr 21

udzielanie pomocy osobom bezdomnym

Małgorzata Starzyk - starszy pracownik socjalny, tel.  32 7716374 pokój nr 21

udzielanie pomocy w formie skierowań do DPS

Krzysztof Cudzich- koordynator d/s usług, tel. 32 7716321, pokój nr 21

Danuta Ragus –starszy inspektor tel. 32 7716321, pokój nr 21