pomoc-spoleczna

Sekcja usług

Do zadań Sekcji Usług należy w szczególności:

  • praca socjalna z osobami bezdomnymi;
  • zapewnienie schronienia osobom bezdomnym i czasowo pozbawionym schronienia
  • kierowanie do dziennych domów pomocy oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem tych placówek;
  • kierowanie do środowiskowego domu samopomocy;
  • kwalifikowanie i kierowanie do domów pomocy społecznej;
  • przyznawanie usług opiekuńczych i świadczeń przewidzianych ustawą;
  • koordynowanie zadań dotyczących transportu osób niepełnosprawnych;

 

Sekcja Usług tel. 32 7716321, 32 7716306, 32 77163374,
Kierownik: lic. Agnieszka Pacocha tel. 32 7716311

 

 pracownik socjalnynr pokojunr telefonu
ŚDŚ, DDPS ul. Beskidzka  Katarzyna Stolarczyk 21 32 77 16 312
DDPS Magdalena Kruczyńska 21 32 77 16 374
Usługi opiekuńcze

Zofia Jędrychowska

Krystyna Witek

Agnieszka Rozik

Danuta Lichwała

Agnieszka Torbus

21

21

21

21

21

32 77 16 306

32 77 16 306

32 77 16 306

32 77 16 306

32 77 16 321

Bezdomni - noclegownia

Agnieszka Rynkowska

Ewa Pawelec

21

21

32 77 16 374

32 77 16 374

DPS Dominika Skróska 21 32 77 16 321