kontakt

Dyżury pracowników

Pracownicy socjalni przyjmują wg indywidualnie ustalonego harmonogramu.

WYKAZ DYŻURÓW PRACOWNIKÓW

Zalecana forma pierwszego kontaktu: osobista wizyta, kontakt pisemny

 

Dyżury pracowników socjalnych Sekcji nr II Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chorzowie przy ul. Skrajnej 2a (D.Dz.P.)

Czwartki: godz. od 11:45 - 14:45 
Pracownik socjalny - Kornelia Łowicka

Środy: godz. od 11:45 - 14:45 
Pracownik socjalny - Aleksandra Gwóźdź

 

Dyżury pracowników socjalnych Sekcji Usług Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chorzowie przy ul. Katowickiej 190 (Noclegowni)

Środy: godz. od 10:00 - 11:00 
Pracownik socjalny – Ewa Pawelec

Czwartki: godz. od 10:00 - 11:00 
Pracownik socjalny – Agnieszka Torbus

 

Dyżury pracowników socjalnych Sekcji Usług Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chorzowie przy ul. Karpackiej 20 (ŚDS)

Środy: godz. od 9:00 - 10:00 
Pracownik socjalny

 

Dyżury pracowników socjalnych Sekcji Usług Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chorzowie przy ul. Beskidzka 6 (DDP)

Wtorki: godz. od 9:00 - 10:00 
Pracownik socjalny

 

Dyżury pracowników socjalnych Sekcji Usług Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 104 (DDP)

Wtorki: godz. od 9:00 - 10:00 
Pracownik socjalny – Sławomira Gwioździk

 

Dyżury pracowników socjalnych Sekcji Usług Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chorzowie przy ul. Skrajna 2a (DDPS)

Piątki: godz. od 9:00 - 10:00 
Pracownik socjalny - Sławomira Gwioździk