inne

Punkty pomocy prawnej

2019 - PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ oraz PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

W roku 2019 nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są zgodnie z Zarządzeniem  Nr OR.2.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2019r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W roku 2019 nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą świadczone zgodnie z następującym harmonogramem:


pobierz plik: HARMONOGRAM udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego od 27.05.2019 r.

 

PODSTAWY PRAWNE

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Zarządzenie Prezydenta Miasta OR.215.2018 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2019r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (straciło moc z dniem 2 stycznia 2019 roku)
Zarządzenie Prezydenta Miasta OR.5.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2019r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
www.bip.chorzow.eu/index.php?id=154684901919646057

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie.

Aby od 1 stycznia 2019r. skorzystać z porady prawnej lub obywatelskiej, należy zgłosić się telefonicznie lub mailowo i umówić termin wizyty.

Zgłoszeń należy dokonać pod numerem 32 307 53 29 (Centrum Aktywizacji Społecznej) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w piątek od 7.00 do 13.00, lub na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl

 

Informacja o zasadach

Karta informacyjna dla osob pokrzywdzonych przestępstwem

Karta informacyjna NPP

Karta informacyjna NPO 002

Lista