inne

Punkty pomocy prawnej

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.202.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Chorzów, nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie osobom uprawnionym od dnia 1 stycznia 2016 r. w następujących miejscach i godzinach:

 

1. w punkcie usytuowanym w siedzibie Centrum Inicjatyw Społecznych, przy ul. 3 Maja 18 - nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów:

 • poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach od 10.00 do 14.00
 • środa w godzinach od 13.00 do 17.00
 • czwartek w godzinach od 14.00 do 18.00;

 

2. w punkcie usytuowanym w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej, przy ul. Kasprowicza 2 - nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych:

 • poniedziałek i środa w godzinach od 13.00 do 17.00
 • wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 10.00 do 14.00;

 

3. w punkcie usytuowanym w siedzibie Centrum Aktywizacji Społecznej, przy ul. Powstańców 70/3- punkt prowadzony przez Śląską Fundację Obywatelską "LEX CIVIS" - nieodpłatną pomoc prawną świadczą - adwokat, radca prawny oraz prawnik:

 • poniedziałek i piątek w godzinach od 8.00 do 12.00
 • wtorek i środa w godzinach od 13.00 do 17.00
 • czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00;

 

4. w punkcie usytuowanym w siedzibie Miejskiego Domu Kultury „Batory”, przy ul. Stefana Batorego 6 - punkt prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny - nieodpłatną pomoc prawną świadczą - radca prawny oraz prawnik:

 • poniedziałek w godzinach od 12.00 do 16.00
 • wtorek w godzinach  od 10.00 do 14.00
 • środa w godzinach  od 11.00 do 15.00
 • czwartek w godzinach  od 15.00 do 19.00
 • piątek w godzinach  od 8.00 – 12.00.