Program Aktywizacja i Integracja

Centrum Pracy Socjalnej przy OPS w Chorzowie, ul. Kasprowicza 2 zaprasza do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja realizowanego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chorzowie na podstawie porozumienia o realizacji zadania.

Kto może zostać uczestnikiem PAI: do udziału w programie mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, dla których został ustalony III profil pomocy w PUP, korzystające jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach ustawy o pomocy społecznej.

Jak zostać uczestnikiem PAI: zgłoś się do swojego pracownika socjalnego lub skontaktuj się bezpośrednio z CPS ul. Kasprowicza 2. Podstawę przyjęcia stanowi skierowanie wydane przez pracownika socjalnego oraz przez doradcę zawodowego z PUP.

Więcej informacji na stronie: http://cps-chorzow.pl/program-aktywizacja-i-integracja/

Najbliższa edycja programu odbędzie się w terminie: wrzesień - październik 2018 roku. Zapraszamy!!!