PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA - edycja III 2018

Centrum Pracy Socjalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kasprowicza 2 zaprasza osoby bezrobotne korzystające jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej i zakwalifikowane do III profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy do udziału w programie PAI.

Program obejmuje dwa bloki działań:

  • blok aktywizacja, w ramach którego bezrobotni są kierowani do prac społecznie użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo;
  • blok integracja, w ramach którego uczestnicy programu objęci są działaniami w zakresie integracji społecznej realizowanej poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia w wymiarze, co najmniej 10 godzin tygodniowo.

Czas realizacji programu: 01.09.2018 – 31.10.2018 roku.

Zapytaj swojego pracownika socjalnego lub zgłoś się bezpośrednio do Centrum Pracy Socjalnej. Zapraszamy!