Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych

 

Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych

Dodatkowa rekrutacja !MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA KWALFIKACJI

i PODJĘCIA PRACY

GWARANCJA ZATRUDNIENIA PO SKOŃCZENIU KURSU

PROJEKT

PROFESJONALIZACJA USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB STARSZYCH, NIESAMODZIELNYCH.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie informuje, że miasto Chorzów uczestniczy w realizacji projektu - Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych - nowe standardy kształcenia i opieki.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu osoby niesamodzielne, które ukończyły 60 rok życia mogą zostać objęte usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania. Usługi będą rozszerzone o teleopiekę, wzmacniającą poczucie bezpieczeństwa u starszej osoby niesamodzielnej.

 

NA CZYM BĘDZIE POLEGAŁA OPIEKA ŚWIADCZONA W RAMACH PROGRAMU?

Opieka będzie sprawowana przez 6 miesięcy (180 dni) codziennie również w dni ustawowo wolne, w niedziele i święta przez 2, 4 lub 6 godzin dziennie u osoby niesamodzielnej.

Opieka polega na wykonywaniu w zależności od potrzeb podopiecznego czynności asystenckich i opiekuńczych:

Każda z osób świadcząca usługi AiO (opiekun/opiekunka) zostanie wyposażona nieodpłatnie na czas realizacji zadań w urządzenie/telefon typu smartfon monitorujące czas opieki nad podopiecznym. Osoby zakwalifikowane do programu (opiekunowie) będą świadczyły pomoc dla osób niesamodzielnych w cyklach 2,4 lub 6-cio godzinnych (codziennie).

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ OPIEKUNEM:

 

  • osoba która złoży oświadczenie o niekaralności (nie jest wymagane zaświadczenie z sądu)

  • osoba która swobodnie porozumiewa się w języku polskim,

  • osoba która weźmie udział w diagnozie weryfikującej (spotkanie z konsultantem ok 2 godz.)

  • osoba która wyrazi gotowość potwierdzona na piśmie do odbycia szkolenia w Warszawie (i odbędzie szkolenie)

Szkolenie opiekunów- 13 dni w Warszawie i na terenie Śląska finansowane w całości z projektu z zagwarantowaniem i opłaceniem miejsca pobytu i wyżywienia.

Jeden kurs (szkolenie) będzie trwał 13 dni w trybie ciągłym, lub w podziale na dwa zjazdy (6 i 7 dni). Podczas kursu (szkolenia) odbywać się będą zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatów przez opiekunki uprawniających do świadczenia opieki po zakończeniu kursu.

 

Pytania prosimy kierować na adres mailowy:

opieka@totalwork.pl telefonicznie od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 -18.00 - nr telefonu 570 54 30 01 lub 573-237-636

lub do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie nr telefonu 32 77 16 321.