ABC Małej Gastronomii

Klub Integracji Społecznej - I edycja 2019 pn. „ABC Małej Gastronomii”

Centrum Pracy Socjalnej przy OPS w Chorzowie, ul. Kasprowicza 2 zaprasza do udziału w I edycji Klubu Integracji Społecznej pn. „ABC Małej Gastronomii”.

Okres realizacji: 04.02.2019 – 29.03.2019 (8 tygodni).

Liczba i status uczestników: 10 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne.

Sposób rekrutacji: skierowania pracowników socjalnych (załącznik nr 1 do zasad realizacji programów reintegracji społeczno zawodowej).

Miejsce realizacji: Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2.

Realizator programu/projektu: OPS/ CPS.

Krótka charakterystyka zadania: W ramach działań Klubu Integracji Społecznej proponujemy dla w/w grupy osób zajęcia warsztatowe w liczbie 80 godzin, w okresie 8 tygodni (2 x w tygodniu po 5 godzin), w tym:

  1. Grupowe doradztwo zawodowe 10h,
  2. Trening umiejętności społecznych 10h,
  3. Profilaktyka uzależnień 10h,
  4. Warsztaty kulinarne - 50h,

Osoba odpowiedzialna z ramienia CPS: pracownik socjalny Małgorzata Bienek tel. 32 241 26 46.

Zapytaj swojego pracownika socjalnego o możliwość udziału w programie lub zgłoś się bezpośrednio w Centrum.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!